Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ενημερώνει ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». Ο Προϋπολογισμός της Δράσης είναι 120 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Οι Δικαιούχοι της Δράσης είναι οι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο ενημέρωσης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, υπεύθυνη κα Τσολακίδου Κωνσταντίνα τηλ.2661081026.

Επίσης, το Επιμελητήριο Κέρκυρας ενημερώνει για την κεντρική διαδικτυακή εφαρμογή για την απόκτηση άδειας χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων και συγκεκριμένα την musicroyaltiespayments.uhc.gr, η οποία θα εξυπηρετεί από 6/11/2017 τα ενδιαφερόμενα μέλη των Επιμελητηρίων χωρίς να απαιτείται η παρέμβαση ή η απασχόληση υπαλλήλου του Επιμελητηρίου.

Τέλος, το Επιμελητήριο ενημερώνει για την προσφορά της εταιρείας «Αυτοδιαχείριση» σε όσους χρήστες πάρουν την άδεια μέχρι 31/12/1017 τότε με το ποσό της άδειας για το 2017 εξοφλούν και το 2018 (δηλαδή μια χρέωση και για τα δύο έτη) και το τιμολόγιο που θα αποστέλλεται στους χρήστες θα αναγράφει ότι η άδεια θα ισχύει για ολόκληρο το 2017 και για το 2018. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η άδεια για τη χρήση της μουσικής δύο ετών με το ίδιο χαμηλό αμοιβολόγιο του 2017 δηλαδή όσοι πάρουν την άδειά τώρα θα αποφύγουν να πληρώσουν αυξημένη την άδεια του 2018.

Μοιράσου το άρθρο: