Από  την Δ/νση Αγροτικής  Οικονομίας ( Πρόγραμμα  Δακοκτονίας ) της Περιφερειακής Ενότητας   Κέρκυρας ανακοινώθηκε ότι από τις 20 / 07 /2018 ημέρα  Παρασκευή θα  πραγματοποιηθεί   ο 1ος   δολωματικός  από εδάφους ψεκασμός   για την καταπολέμηση του  δάκου της ελιάς στις παρακάτω  περιοχές :

  1.    Δημ. Ενότητα  Παρελίων   υπεύθυνος εργολάβος  εκπροσ. Βασιλάκης Παναγιώτης .
  2.    Δημ. Ενότητα Λευκιμμαίων ( πλην Τ.Κ. Βιταλάδων   ) υπεύθυνος εργολάβος κος Βλάσσης  Ανδρέας – Βασίλειος  .
  1.    Δημ. Ενότητα Κορισσίων ( Δ.Κ. Περιβολίου , Αργυράδων )  υπεύθυνος εργολάβος κος Καλούδης  Κων/νος .
  1.     Δημ. Ενότητα  Αγ. Γεωργίου ( Δ.Κ. Αγρού  , ΤΚ. Αρκαδάδων , Τ.Κ. Αρμενάδων ) υπεύθυνος  εργολάβος κος   Λευθεριώτης Θεόδωρος .
  1.    Δημ. Ενότητα  Φαιάκων ( ΤΚ. Σπαρτύλα) υπεύθυνος εργολάβος κος   Λευθεριώτης Θεόδωρος .
  2.    Δημ. Ενότητα  Θιναλίων ( ΤΚ. Περίθειας ) υπεύθυνος εργολάβος κος   Λευθεριώτης Θεόδωρος .
  3.    Δημ. Ενότητα Εσπερίων ( Δ.Κ. Αυλιωτών , Τ.Κ. Περουλάδων , Τ.Κ. Σιδαρίου Τ.Κ. Αντιπερνών  ,

     Τ.Κ. Καβαλλουρίου ,Τ.Κ. Αγραφών   )  υπεύθυνος εργολάβος κος  Μουζακίτης Θεόδωρος .

  1.   Δημ. Κοινότητα  Ερείκουσας   υπεύθυνος εργολάβος κος Λευθεριώτης Θεόδωρος  .
  2.   Δημ. Κοινότητα Μαθρακίου  υπεύθυνος εργολάβος κος   Λευθεριώτης Θεόδωρος .
  3. Δημ. Κοινότητα Οθωνών         υπεύθυνος εργολάβος κος   Λευθεριώτης Θεόδωρος .

Παρακαλούνται  οι ελαιοπαραγωγοί  που τα κτήματα τους  ψεκάζονται να παρευρίσκονται   κατά την διάρκεια των ψεκασμών στα  ελαιοκτήματα τους , για την παρακολούθηση και  υποβοήθηση των συνεργείων , επίσης όσα ελαιοκτήματα  είναι περιφραγμένα τις ημέρες των ψεκασμών οι παραγωγοί  θα πρέπει να τα έχουν ανοιχτά εφ΄όσον επιθυμούν να ψεκαστούν .

Το ημερήσιο  πρόγραμμα ψεκασμών  θα τοιχοκολλείται στους  πίνακες ανακοινώσεων των Δημοτικών και  Τοπικών Κοινοτήτων από τα συνεργεία ψεκασμών . Οι ψεκασμοί  θα αναβάλλονται για την επόμενη ημέρα σε περίπτωση που οι  καιρικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές για τους ψεκασμούς ή για  οποιοδήποτε άλλο λόγο .

Η διάρκεια  των ψεκασμών θα  είναι περίπου 8 ημέρες .

Για περισσότερες  πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα:  2661-0-37000 , 2661364711.

Μοιράσου το άρθρο: