Ο Εμπορικός Σύλλογος Κομοτηνής διεξήγαγε έρευνα με σκοπό την αποτύπωση του Οικονομικού Περιβάλλοντος του έτους 2017 στην περιοχή δράσης του και την αποτίμηση του έτους που παρήλθε, επιδιώκοντας να καταγράψει τις οικονομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων μελών του και τις εξελίξεις του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί το τοπικό εμπόριο και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου κα Κική Κωνσταντινίδου

Η έρευνα διεξήχθη με στρωματοποιημένη δειγματοληψία σε δείγμα ενενήντα οχτώ (98) ιδιοκτητών καταστημάτων με δειγματοληπτικό πλαίσιο το μητρώο του Εμπορικού Συλλόγου Κομοτηνής, καλύπτοντας όλο το γεωγραφικό εύρος της πόλης της Κομοτηνής , μέσω επιτόπιας αλλά και τηλεφωνικής συνέντευξης, με την χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, και χρόνο διεξαγωγής από 19 έως 29 Ιανουαρίου 2018.

Επισκεψιμότητα…
Στην σύγκριση της επισκεψιμότητας του περασμένου Δεκεμβρίου με τον Δεκέμβριο του 2016, όπως την εξέλαβαν οι συμμετέχοντες επιχειρηματίες στην έρευνα, 4 στους 10 (40,07%) κατέγραψαν χειρότερη κίνηση στα καταστήματα τους, 4 στους 10 (39,58%) δεν παρατήρησαν καμία μεταβολή, ενώ για τους εναπομείναντες 2 (20,35%) η κίνηση υπήρξε καλύτερη Στις επιμέρους κατηγορίες δεν προκύπτει κάποια ιδιαίτερη διαφοροποίηση με τις απαντήσεις να ακολουθούν το μοτίβο απαντήσεων του συνόλου. Έτσι η επισκεψιμότητα του Δεκεμβρίου 2017 σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2016 για τα καταστήματα του Κέντρου κινήθηκε καλύτερα για το 18,97%, χειρότερα για 34,38% και χωρίς μεταβολή για το 46,55%. Αντίστοιχα η επισκεψιμότητα του Δεκεμβρίου 2017 σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2016 για τα καταστήματα της Περιφέρειας κινήθηκε καλύτερα για το 21,74%, χειρότερα για 45,65% και χωρίς μεταβολή για το 32,61%.

Ο Τζίρος…

Ο τζίρος του Δεκεμβρίου 2017 συγκριτικά με τον Νοέμβριο του ίδιου έτους [βλ. πιν.2] κινήθηκε καλύτερα για τις 4 στις δέκα επιχειρήσεις (43,70%) με μέση αύξηση 15,77%, 3 στις δέκα επιχειρήσεις (27,96%) είδαν τον τζίρο του μήνα να μειώνεται με μία μέση μείωση της τάξεως του 17,92%, ενώ το 28,34% των συμμετεχόντων στην έρευνα δεν είχε καμία μεταβολή στο ύψος του τζίρου μεταξύ των δύο μηνών.

Τα στοιχεία για την Περιφέρεια καταδεικνύουν βελτίωση του τζίρου Δεκ-Νοε 2016 για το 39,13% των επιχειρήσεων με μέση αύξηση 18,38%, καμία μεταβολή για το 23,91% και επιδείνωση του τζίρου στο 36,96% με μέση μείωση 22,29%. Για το Κέντρο ο τζίρος παρουσιάζεται βελτιωμένος στο 48,28% των καταστημάτων με μέση αύξηση 13,17%, καμία μεταβολή στο 32,76% του δείγματος και χειρότερα στο 18,97% με μέση μείωση 13,54%.

Στο κέντρο πάνε καλά…

Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι οι πωλήσεις του κέντρου κατά την περίοδο των εορτών του 2017 συγκριτικά με αυτές του 2016 διαφοροποιούνται με μικρές αποκλείσεις στις τρεις κατηγορίες απαντήσεων με το 39,66% να δηλώνει αύξηση του τζίρου της εορταστικής περιόδου, το 25,86% να μην παρατηρεί κάποια μεταβολή και το 34,48% να καταγράφει μειωμένο τζίρο στην ίδια περίοδο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα που εξάγονται από τις απαντήσεις της κεντρικής ερώτησης της έρευνας για τις ετήσιες οικονομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων της Κομοτηνής καθώς 5 στις 10 επιχειρήσεις (47,64%) κατέγραψαν μείωση του ετήσιου τζίρου, 3 στις 10 (29,42%) παρουσίασαν αύξηση ετήσιου τζίρου και 2 στις 10 επιχειρήσεις (22.94% ) δεν σημείωσαν καμία μεταβολή.

Στα επιμέρους και την Περιφέρεια, το 26,09% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα είδε τον τζίρο του να αυξάνεται το 2017 σε σχέση με το 2016, το 21,74% δήλωσε πως δεν είχε καμία μεταβολή στα ετήσια οικονομικά του αποτελέσματα και το 52,17% είχε μειωμένο τζίρο συγκριτικά με το περασμένο έτος . Τα καταστήματα του Κέντρου φαίνεται πως πραγματοποίησαν καλύτερες επιδόσεις συγκριτικά με εκείνα της Περιφέρειας με το 32,76% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα να βλέπει τον τζίρο του να αυξάνεται το 2017 σε σχέση με το 2016, το 24,14% δήλωσε πως δεν είχε καμία μεταβολή στα ετήσια οικονομικά του αποτελέσματα και το 43,10% είχε μειωμένο τζίρο συγκριτικά με το περασμένο έτος .

Αρνητικά αποτελέσματα για τα καταστήματα με αντικείμενο την Θέρμανση-Υδραυλικά και οι επιχειρήσεις εμπορίας Φρούτων

Στις κλαδικές υποκατηγορίες, αρνητικά αποτελέσματα στο σύνολο των απαντήσεων παρουσιάζουν τα μικροκαταστήματα με Ψιλικά-Ζαχαρώδη,τα καταστήματα με αντικείμενο την Θέρμανση-Υδραυλικά και οι επιχειρήσεις εμπορίας Φρούτων. Προβληματικά αποτελέσματα δήλωσε επίσης το 100% των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα που αφορά το παιδί με τα καταστήματα πώλησης Παιχνιδιών και εμπορίας Παιδικών Ειδών να καταγράφουν αρνητικές επιδόσεις. Αρνητικές ετήσιες επιδόσεις στο σύνολό τους (100%) καταγράφονται ακόμη στον κλάδο της εμπορίας Υγρών Καυσίμων. Στους πρωταθλητές του 2017 συγκαταλέγονται οι επιχειρήσεις Ιατρικών Μηχανημάτων και ο κλάδος των Ηλεκτρικών Ειδών & Νέας Τεχνολογίας με το σύνολο των σχετικών επιχειρήσεων να καταγράφει αύξηση τζίρου για το 2017.

Μοιράσου το άρθρο: