Οικονομία
Χρηματοδότηση 12 νέων μελετών

Την ένταξη της χρηματοδότησης 12 νέων μελετών, συνολικού προϋπολογισμού 4.829.000 ευρώ στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για την Περιφέρεια ΑΜΘ ενέκρινε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Αλέξης Χαρίτσης. Τα έργα που αφορούν στη Ροδόπη περιλαμβάνουν την αξιοποίηση φραγμάτων, τη μελέτη δικτύων διανομής νερού φράγματος Γρατινής, προϋπολογισμού 750.000 ευρώ, καθώς και τη μελέτη δικτύων διανομής νερού φράγματος Ασκητών προϋπολογισμού 650.000 ευρώ. Επίσης εντάσσεται και η μελέτη για τη δημιουργία διαχειριστικού σχεδίου υδάτων λίμνης Βιστωνίδας και οριοθέτηση- καθορισμός αιγιαλού και παραλίας, προϋπολογισμού 650.000 ευρώ, ενώ τέλος προβλέπεται και μελέτη για τη δημιουργία σφαγείου μικρής δυναμικότητας για σφαγές λατρευτικού τύπου, προϋπολογισμού 30.000 ευρώ.

Ενοποίηση σημείων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος Αβδήρων και Πόρων
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης εδώ και 3 εβδομάδες έχει ξεκινήσει την υλοποίηση του ΕΣΠΑ. Πρόκειται για το υποέργο «Ενοποίηση σημείων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος Αβδήρων και Πόρων» του έργου «Ανάδειξη συμπληρωματικών αρχαιολογικών χώρων Αβδήρων», της πράξης «Δημιουργία ανοικτού Αρχαιολογικού Πάρκου Αβδήρων-Πόρτο-Λάγους. Διασύνδεση πολιτιστικού και οικολογικού τουρισμού». Σύμφωνα με την προϊσταμένη της Εφορείας, την κα Κ. Καλλιντζή πρόκειται για ένα έργο που περιλαμβάνει διαδρομές με αυτοκίνητο, ποδήλατο και μικρές πεζοπορίες ενώνοντας ανασκαμμένα και μη τμήματα των Αβδήρων και της ευρύτερης περιοχής, μέχρι το Πόρτο – Λάγος (Πόροι), αποσκοπώντας: Στην αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών που υλοποιήθηκαν με προηγούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα και με Εθνικούς Πόρους. Και στη διασύνδεση με ποικίλες μορφές εναλλακτικού τουρισμού στο νότιο τμήμα του νομού Ξάνθης: πολιτιστικού και οικολογικού – θρησκευτικού – ορειβατικού – εκπαιδευτικού.

Παράταση στο Leader Ξάνθης και Ροδόπης
Παράταση για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα, δόθηκε στο Leader Ξάνθης και Ροδόπης.Τη σχετική ανακοίνωση για την παράταση υποβολής προτάσεων του μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020, για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης υπογράφει ο Γ. Σταυρίδης, υπεύθυνος της Ομάδας Τοπικής Δράσης Αναπτυξιακής Ροδόπης. Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής: Εκ νέου (B) τροποποίηση της υπ’ αριθ. 177/26.03.2018 πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 (για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα) του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης σε ότι αφορά την παράγραφο 5.3 και ειδικότερα την ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης και της κατάθεσης του «φυσικού φακέλου». Ειδικότερα η παράγραφος 5.3 τροποποιείται ως εξής: 5.3 Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 23-04-2018. Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 12-10-2018. Ημερομηνία υποβολής, της υπογεγραμμένης αίτησης στήριξης και όλων των συνημμένων δικαιολογητικών/εγγράφων, στην ΟΤΔ ANAΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.): 19-10-2018 και έως τις 14.00 μ.μ. Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στήριξης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣΑΑ».

Πρωτογενής Τομέας
Μέτρα κατά της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών

Μέτρα για την αποτροπή εισόδου και εξάπλωσης του νοσήματος της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης , στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ. και στη λοιπή Χώρα έλαβε η διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ορίζοντας Ζώνη Αυξημένης Επαγρύπνησης (Ζ.Α.Ε.), που περιλαμβάνει 47 οικισμούς, για την προστασία του πληθυσμού των αιγοπροβάτων. Το μέτρο λήφθηκε γιατί ήδη έχουν εντοπιστεί εστίες εστιών Πανώλης των Μικρών Μηρυκαστικών στην Βουλγαρία, για αυτό και δημιουργήθηκε μια ζώνη προστασίας σε απόσταση 10 χιλ παράλληλα με τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, ώστε αυτή να μην μπει και επεκταθεί στη χώρα μας. Οι οικισμοί που εντάσσονται στην ζώνη αυτή είναι οι εξής: Εύθυμο, Πόα,Πάνδροσος, Αστραία, Κερασιά, Πάτερμα, Πολύαρνο, Μέγα Πιστό, Άρδεια, Ταγγαίο, Μίσχος, Δρύμη, Τρίκορφο, Ασώματοι, Κάτω Βυρσίνη, Σήμα, Θάμνα, Κόβαλο, Μελίταινα, Αγίασμα, Οργάνη, Κάβος, Δύμη, Σμιγάδα, Διχάλα, Φωλιά, Μυρτίσκη, Κρυστάλλη, Σύμβολα, Κύμη, Άνω Κάρδαμος, Νυμφαία, Σαρακηνή, Κάτω Κάρδαμος, Μεγάλη Άδα, Εσοχή, Κάτω Δροσινή, Μικρή Άδα, Ραγάδα, Τσούκα, Άνω Καμπή, Άνω Μύτικας, Βούρλα, Κάτω Καμπή, Κάτω Μύτικας, Κέχρος και Κερασιά Κέχρου.

Ποια μέτρα εφαρμόζονται
Στη ζώνη αυξημένης επαγρύπνησης εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα: α) Καταγραφή όλων των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και του πληθυσμού τους. β) Εβδομαδιαία (ανάλογα με την εκτίμηση του κινδύνου) κλινική εξέταση των ανωτέρω εκμεταλλεύσεων ξεκινώντας από αυτές που βρίσκονται πλησίον των συνόρων και σύνταξη των σχετικών εκθέσεων κλινικής εξέτασης. γ) Υποχρεωτική κλινική εξέταση όλων των αιγοπροβάτων που πρόκειται να μετακινηθούν (για οποιοδήποτε λόγο) από την Ζ.Α.Ε. προς τις υπόλοιπες (εκτός ζώνης) περιοχές της ΠΕ Ροδόπης ,της Περιφέρειας ή της χώρας γενικότερα, πριν από τη μετακίνησή τους. Η έκδοση του σχετικού εγγράφου κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται αφού αποκλειστεί κάθε υπόνοια (απουσία κλινικών συμπτωμάτων, δερματικών αλλοιώσεων, ιστορικό σύνδεσης με περιοχές υψηλού κινδύνου στην Βουλγαρία του νοσήματος και δ) Ατομική ενημέρωση όλων των κατόχων εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων για τον κίνδυνο εισόδου πανώλους και τις συνέπειες για το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής και της χώρας και συνεχής ενημέρωση για την κλινική εικόνα του νοσήματος. ε) Αυστηρή τήρηση μέτρων βιοασφάλειας στις εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων της Ζ.Α.Ε.

Ένταξη των τελευταίων επιλαχόντων νέων γεωργών
Στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Θεσσαλίας και Κρήτης ολοκληρώθηκε και ουσιαστικά η ένταξη των τελευταίων επιλαχόντων νέων γεωργών της πρώτης πρόσκλησης του μέτρου με την καταβολή του 70% του ποσού της δημόσιας ενίσχυσης που προβλέπεται για την υποστήριξη της πρώτης τους εγκατάστασης. Συγκεκριμένα καταβλήθηκε σε 696 δικαιούχους συνολικά το ποσό των 9.011.450 ευρώ. Στο αμέσως προσεχές διάστημα θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης του συνόλου των επιλαχόντων νέων γεωργών στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Κεντρικής Μακεδονίας.

Κοινωνικό τιμολόγιο
Aνοιχτή για υποβολή αίτησης είναι από χθες η εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ για το κοινωνικό τιμολόγιο ρεύματος ( ΚΟΤ-Α και ΚΟΤ-Β) μετά από μέρες καθυστέρησης. Η εφαρμογή έχει ενημερωθεί με τα τελευταία στοιχειά απο την ΑΑΔΕ και οι πολίτες καλούνται να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση με βάση τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια του φορολογικού έτους 2017. Υπενθυμίζεται ότι την υποχρέωση υποβολής νέας αίτησης έχουν και όσοι έχουν ενταχθεί στο Κ.Ο.Τ. κατά το παρελθόν, προκειμένου να αξιολογηθεί εκ νέου η υπαγωγή τους, με βάση τα στοιχεία του φορολογικού έτους 2017. Όσοι δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια ένταξης θα μπορούν να αξιοποιούν το Κ.Ο.Τ. μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2018, οπότε και θα έχει παρέλθει ένας μήνας (όπως προβλέπει ο νόμος) από την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων σε όλη τη χώρα (μετά και την παράταση μέχρι την 30η Οκτωβρίου για τις πυρόπληκτες περιοχές).

Περιβάλλον
Νεκρός Μαυρόγυπας στα Αρριανά
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου εντόπισε και περισυνέλεξε νεκρό έναν Μαυρόγυπα. Ο δορυφορικός πομπός με τον οποίον ήταν εφοδιασμένο το πουλί έδινε το ίδιο στίγμα για 2 ημέρες. Η συλλογή του πουλιού πραγματοποιήθηκε από στελέχη του WWF Ελλάς που το εντόπισαν νεκρό, στην περιοχή Χαράδρας, Δήμου Αρριανών, στην Π.Ε. Ροδόπης και το μετέφεραν στις εγκαταστάσεις του Φορέα Διαχείρισης στη Δαδιά για τη διατήρηση του νεκρού ζώου σε καταψύκτη για περαιτέρω αναλύσεις.

Καρχαρίας στα δίχτυα ψαρά
Μια διαφορετική ψαριά είχαν ψαράδες στα ανοιχτά της Μαρώνειας προς Σαμοθράκη. Στα δίχτυα τους έπιασαν ένα λευκό καρχαρία της Μεσογείου, μήκους περίπου 1,5 μέτρου. Στη Μεσόγειο απαντώνται 47 είδη καρχαριών εκ των οποίων περίπου 35 ζουν και στα πελάγη μας, με τον λευκό καρχαρία να θεωρείται Κινδυνεύον είδος. Για αυτό και οι ψαράδες αφού αλίευσαν τον καρχαρία, στη συνέχεια τον έριξαν ξανά στη θάλασσα, μιας και ήταν ακόμα ζωντανός.

Αστυνομικό δελτίο
Ριφιφί στην Ξάνθη
Μεγάλης έκτασης κλοπή με τη μέθοδο του “ριφιφί” σημειώθηκε σε κεντρικό κοσμηματοπωλείο της Ξάνθης, της οικογένειας Θεοδωρακέα, δίπλα στην Κεντρική Πλατεία. Σύμφωνα με το site Xanthi2.gr Οι ιδιοκτήτες διαπίστωσαν τη διάρρηξη το βράδυ της Κυριακής στις οκτώ και σύμφωνα με την αστυνομία η κλοπή έγινε κατά το διάστημα από το απόγευμα του Σαββάτου μέχρι το απόγευμα της Κυριακής, πιθανότατα τη νύχτα. Οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι το παρακείμενο ξενοδοχείο Δημόκριτος είναι εκτός λειτουργίας, παραβίασαν πρώτα εκείνο και στη συνέχεια κατάφεραν να φτάσουν στο κοσμηματοπωλείο, όπου έδρασαν ανενόχλητοι λόγω της Κυριακάτικης αργίας. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία ο συναγερμός είχε απενεργοποιηθεί από τους κλέφτες ενώ η λεία των άγνωστων δραστών ανέρχεται σε περίπου 350.000 ευρώ καθώς οι διαρρήκτες πήραν επιλεγμένα και ακριβά είδη από το κατάστημα. Η αστυνομία της Ξάνθης έφτασε στο σημείο μόλις ειδοποιήθηκε από τους ιδιοκτήτες απέκλεισε όλο το χώρο, οποίος θα ερευνηθεί από ειδικό Κλιμάκιο της Διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών το πρωί της Δευτέρας.

Επιστάμενες έρευνες των αστυνομικών αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη 3 αγνώστων δραστών ληστείας
Επιστάμενες έρευνες διεξάγουν οι αστυνομικές αρχές για τον εντοπισμό και τη σύλληψη τριών αγνώστων μέχρι στιγμής δραστών, οι οποίοι την 11-8-2018 πρώτες πρωινές ώρες, επιβαίνοντας σε ΙΧΕ αυτοκίνητο, μετέβησαν σε πρατήριο υγρών καυσίμων, στην Εθνική Οδό Ξάνθης – Κομοτηνής, όπου οι δύο από αυτούς, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, αποβιβάστηκαν από το όχημα και με την απειλή όπλου και τη χρήση σωματικής βίας, αφαίρεσαν από υπάλληλο ένα τσαντάκι, το οποίο περιείχε χρηματικό ποσό. Ακολούθως, οι δράστες επιβιβάστηκαν στο όχημα και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Τα αποτελέσματα της βαλλιστικής εξέτασης
Λύθηκε το μυστήριο της αυτοκτονίας επιχειρηματία και της δολοφονίας ασφαλιστή σε μία μέρα που αναστάτωσε την τοπική κοινωνία της Ξάνθης . Τα αποτελέσματα της βαλλιστικής εξέτασης, «έδειξαν» ότι το όπλο με το οποίο έβαλε τέλος στη ζωή του ο επιχειρηματίας στην Ξάνθη, είναι το ίδιο με αυτό το οποίο δολοφονήθηκε ο ασφαλιστής, μία ημέρα νωρίτερα. Όλα ξεκίνησαν την περασμένη Τρίτη, όταν βρέθηκε δολοφονημένος μέσα στο γραφείο του ο ασφαλιστής με μια σφαίρα στην καρδιά. Το ίδιο βράδυ βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του κι ένας γνωστός επιχειρηματίας, ο οποίος είχε βάλει τέλος στη ζωή του με όπλο και σύμφωνα με πληροφορίες ήταν κουμπάρος του δολοφονημένου ασφαλιστή. Οι αρχές ξεκίνησαν τις έρευνες για να δουν αν συνδέονται οι δύο υποθέσεις, είχαν συλλέξει αρκετά στοιχεία και τελικά το αποτέλεσμα της βαλλιστικής εξέτασης επιβεβαίωσε τις υποψίες τους, αφού όπως αποδείχθηκε το 22αρι πιστόλι που αφαίρεσε τη ζωή από τον ασφαλιστή, ήταν το ίδιο όπλο με το οποίο αυτοκτόνησε ο επιχειρηματίας.

Συνελήφθησαν 3 ημεδαποί οι οποίοι έριξαν αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς σε αστυνομική υπηρεσία
Βραδινές ώρες της 9-8-2018, τρεις ημεδαποί, ένας 16χρονος και δύο 15χρονοι, έριξαν τρεις (3) αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς σε ακάλυπτο χώρο του κτιρίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης, με αποτέλεσμα να αναφλεγεί ο ένας από αυτούς, χωρίς όμως να υπάρξουν φθορές. Άμεσα οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους δύο δράστες, ηλικίας 16 και 15 ετών, ενώ σήμερα πρωινές ώρες συνελήφθη και ο δεύτερος 15χρονος, ο οποίος προσήλθε αυτοβούλως στο Τμήμα Ασφάλειας Ξάνθης. Προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Ξάνθης, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ξάνθης.

Αθλητικά
Φιλική νίκη για τον Άρη

C

Πειθαρχημένος και αποτελεσματικός, νίκησε στην Ξάνθη ο Αρης στο φιλικό παιχνίδι με την Θρακιώτικη ομάδα. Ο Γιουνές εκτέλεσε την παλιά του ομάδα και χάρισε με 1-0 μια νίκη που του δίνει δύναμη για τη δύσκολη συνέχεια.

 

 

Στην Ξάνθη ο Σκίμπε
Στην πόλη της Ξάνθης και συγκεκριμένα στο γήπεδο της στα Πηγάδια βρέθηκε ο Μίχαελ Σκίμπε. Ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδος παρακολούθησε το φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στους Ακρίτες και τον Αρη το οποίο έληξε με νίκη 1-0 των κίτρινων. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός τσεκάρει παίκτες ενόψει των επόμενων κλήσεων του στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Στην ΑΕΚ ο Κώστας Δεληγιαννίδης
Στην  οικογένεια των ακαδημιών της Αθλητικής Ένωσης Κομοτηνής εντάσσεται ο Κώστας Δεληγιαννίδης , ο οποίος θα είναι στα τμήματα υποδομών της ομάδας. «Ο Κώστας αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές φυσιογνωμίες στην ιστορία του συλλόγου και μέχρι πέρυσι ήταν ο αρχηγός της ομάδας πανηγυρίζοντας την άνοδο στην Α2 αρχικά το 2014 και στην volleyleague το 2018. Με οδηγό τις γνώσεις που έχει από τόσα χρόνια στα γήπεδα, την όρεξη και την αγάπη του για το άθλημα του βόλεϊ και με δεδομένο πως αποτελεί γέννημα θρέμμα ΑΕ Κομοτηνής , πήρε την «ψήφο εμπιστοσύνης» από την διοίκηση του συλλόγου για να μυήσει στον μαγικό κόσμο του αθλήματος τη νέα γενιά. Καλή αρχή Κώστα», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ομάδα.

Καιρός
Γενικά Αίθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές νεφώσεις στα δυτικά και πιθανόν τοπικές βροχές τις απογευματινές ώρες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 και στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Μοιράσου το άρθρο: