Πρόγραμμα με στόχο την ανάπτυξη και αναβάθμιση των εκπαιδευτικών του υπηρεσιών, σύμφωνα με τις σύγχρονες εξελίξεις και βέλτιστες πρακτικές υλοποιήθηκε στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Γρεβενών. Πρόκειται για το Πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με στόχο να εκπαιδεύσει τους κρατουμένους σε θέματα Βιομίμησης, εφευρετικότητας & έμπνευσης από την φύση. Η βιομιμητική είναι μια προσέγγιση στην καινοτομία που επιδιώκει βιώσιμες λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι αντιγράφοντας τις διαδικασίες και τις στρατηγικές της φύσης. Εκπαιδεύτηκαν επίσης στον Προγραμματισμό, την Ρομποτική & Καινοτομία. Ο γενικός σκοπός της Προγράμματος καθώς και το όφελος που προέκυψε από την υλοποίησή του ήταν η προετοιμασία των φυλακισμένων για την ομαλή ένταξη τους στο κοινωνικό και εργασιακό ιστό, η προετοιμασία του κοινωνικού ιστού για την αποδοχή των φυλακισμένων, η απασχόληση των κρατουμένων και η εκμάθηση πρακτικών δεξιοτήτων, οι οποίες θα τους δώσουν τη δυνατότητα τα εφαρμόσουν στην καθημερινότητα τους.

ΕΡΤ Κοζάνης Σύνταξη Κώστας Δαβάνης

Μοιράσου το άρθρο: