Στην  προμήθεια οχημάτων συλλογής βιοαποβλήτων καθώς και καφέ κάδων , θα προχωρήσει ο Δήμος Εορδαίας, στο πλαίσιο προγράμματος  του ΕΣΠΑ, το  οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Πρόκειται για δράσεις που αφορούν στην χωριστή συλλογή  βιοαποβλήτων στην Πτολεμαϊδα, οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα χθες από το δημοτικό συμβούλιο Εορδαίας, προκειμένου να κατατεθεί η σχετική πρόταση για την χρηματοδότηση του.

Σύμφωνα με όσα επεσήμανε  στην εισήγηση της- από την πλευρά των υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας -η Μαρία Καραγιαννάκη, η πρόταση  αναφέρεται σε 3 υποέργα συνολικού προϋπολογισμού 595.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 452.000 ευρώ αφορούν την χρηματοδότηση της προμήθειας απορριμματοφόρων για τα βιοαπόβλητα, το δεύτερο έργο με 121.000 ευρώ έχει να κάνει με την προμήθεια των καφέ κάδων, ενώ  υπάρχει και ένα κονδύλιο που σχετίζεται με ενέργειες ενημέρωσης και δημοσιότητας, για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και της τοπικής κοινωνίας.

Σε μία περιοχή της Πτολεμαϊδας ήδη εφαρμόζεται  πιλοτικά η χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και όπως σημείωσε ο Δήμαρχος Εορδαίας Σάββας Ζαμανίδης «οι κάτοικοι έχουν αγκαλιάσει και υποστηρίζουν πολύ αυτή τη δράση»

ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ – Σύνταξη: Αντώνης Μαυρίδης

 

 

Μοιράσου το άρθρο: