Με ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας γνωστοποιεί τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Νέα Εθνική Οδό 3 Λάρισα –Τύρναβος – Ελασσόνα (μέσω Μελούνας)-όρια Π.Ε. Λάρισας με Π.Ε. Κοζάνης, λόγω εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης της οδού από θεομηνία:

«1. Τις κατωτέρω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στη Νέα Εθνική Οδό 3 Λάρισα – Τύρναβος – Ελασσόνα (μέσω μελούνας)-όρια Π.Ε. Λάρισας με Π.Ε. Κοζάνης, στο τμήμα που ανήκει στα Διοικητικά όρια του Δήμου Ελασσόνας, μήκους 45,5 χιλιομέτρων, με μερική ή ολική κατάληψη της μιας λωρίδας κυκλοφορίας και την εκ περιτροπής κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης της οδού από θεομηνία και σε εκτέλεση της ανωτέρω (4) σχετικής Απόφασης της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος/Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού για χρονικό διάστημα από 20-10-2018 έως και 25-09-2019.

  1. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται αυτοτελώς αυθημερόν με την εκ περιτροπής κυκλοφορία των οχημάτων σε μία λωρίδα κυκλοφορίας, ενώ η άλλη λωρίδα θα είναι αποκλεισμένη για την κατασκευή των εργασιών έτσι ώστε στο τέλος της ημέρας η οδός να παραδίδεται κανονικά σε κυκλοφορία σε όλο το πλάτος χωρίς καμία εργοταξιακή σήμανση.
  2. Κατά την διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου, υπό την επίβλεψη της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.
  3. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (π.χ. τοποθέτηση και εφαρμογή κατάλληλης οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης, χρήση κατάλληλων υλικών και η εφαρμογή τους, κλπ) να είναι σύμφωνες με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τις προδιαγραφές του ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ και τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές».

 

Μοιράσου το άρθρο: