Κοινωνικές δομές, που παρέχουν υπηρεσίες πρόληψης – θεραπείας εξαρτήσεων και κοινωνικής επανένταξης, χρηματοδοτούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» με το ποσό των 882.400 ευρώ.
Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, απηύθυνε πρόσκληση με τίτλο «Δράσεις για την καταπολέμηση των εξαρτήσεων στην κοινότητα» και δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι Εποπτευόμενοι φορείς ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ από το Υπουργείο Υγείας, ΚΕΘΕΑ και ΟΚΑΝΑ.
Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν αφορούν την παροχή υπηρεσιών που καλύπτουν και τους τρεις πυλώνες παρέμβασης: την πρόληψη, τη θεραπεία και την κοινωνική επανένταξη, δίνοντας παράλληλα έμφαση στη μείωση της βλάβης που προκαλείται από τη χρήση ουσιών, αλλά και στην αντιμετώπιση επιμέρους προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα.
Σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική Υγείας, για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται μέσω Πολυδύναμων Κέντρων και Κινητών Μονάδων, των οποίων η στελέχωση και λειτουργία χρηματοδοτείται μέχρι του μέγιστου χρονικού διαστήματος των 24 μηνών.
Οι ωφελούμενοι της παρέμβασης θα είναι 50 άτομα.

Μοιράσου το άρθρο: