Στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής των σχολικών κτιρίων στο νησί των Λειψών, προκειμένου να εξασφαλισθούν οι καλύτερες συνθήκες κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, προχωρά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, υπέγραψε εργολαβική σύμβαση με τον ανάδοχο και η δαπάνη καλύπτεται εξ ολοκλήρου από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Βάσει της υπογραφείσας σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το έργο εντός 3 μηνών από την υπογραφή της.
Σημειώνεται ότι το ζήτημα της σχολικής στέγης βρίσκεται σε πρώτη προτεραιότητα στην ατζέντα της περιφερειακής αρχής. Με στόχο την βελτίωση των συνθηκών μέσα στις οποίες παράγεται το εκπαιδευτικό έργο, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει εξασφαλίσει μέχρι σήμερα κονδύλι άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ, αποκλειστικά για έργα συντήρησης και επισκευής σχολικών κτιρίων.
Είναι δε η πρώτη Περιφέρεια της χώρας που διεκδίκησε και πήρε χρηματοδότηση για έργα συντήρησης σχολικών μονάδων, παρά το γεγονός ότι η επισκευή και η συντήρηση δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές της.

Μοιράσου το άρθρο: