Δέκα τρία (13) εκατομμύρια ευρώ αναλογούν στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τη δράση του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και των ερευνητικών υποδομών σε παραμεθόριες και νησιωτικές Περιφέρειες της χώρας.

Η πρώτη κατανομή είναι δυνατό να αυξηθεί ανά Περιφέρεια και να φτάσει έως και τα 15,6 εκ. ευρώ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Από τη δράση μπορούν να ωφεληθούν ερευνητικά έργα Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων, οι υφιστάμενες υποδομές και ο εξοπλισμός τους. Στόχος είναι η εξομάλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων και η στήριξη του επιστημονικού δυναμικού, ιδιαίτερα των νέων ερευνητών και επιστημόνων.

Μοιράσου το άρθρο: