Πρώτη στην κατανομή των 45 εκ. ευρώ που θα διατεθούν σε ακριτικές και νησιωτικές Περιφέρειες της χώρας για την ενίσχυση ερευνητικών φορέων είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Το πρόγραμμα “Περιφερειακής Αριστείας” προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και έχει στόχο να υποστηρίξει τις περιοχές που χρήζουν ενίσχυσης των επιδόσεών τους στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. Ο αρχικός προϋπολογισμός των 45 εκ. ευρώ μπορεί να αυξηθεί έως και τα 54 εκ. ευρώ. Από την πρώτη κατανομή, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μπορεί να απορροφήσει 13 εκ. ευρώ, τα οποία είναι δυνατό να αυξηθούν κατά 20% και το τελικό ποσό να φτάσει τα 15,6 εκ. ευρώ. Τα έργα της συγκεκριμένης προκήρυξης θα υλοποιηθούν από Πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς. Όπως δήλωσε με αφορμή τη δημοσίευση της προκήρυξης ο αναπληρωτής υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστας Φωτάκης, “με το πρόγραμμα της “Περιφερειακής Αριστείας” προωθείται η στοχευμένη και συγκροτημένη ενίσχυση του επιστημονικού δυναμικού και των υποδομών έρευνας, με σκοπό την άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών”.

Μοιράσου το άρθρο: