Την υποχρέωση να διατηρήσουν καθαρά από ξερά χόρτα ή άλλα εύφλεκτα υλικά κατά την αντιπυρική περίοδο, νομείς ή επικαρπωτές οικοπέδων ή ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όρια τους, ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα πρόκλησης πυρκαγιάς, υπενθυμίζει ο δήμος Αλεξανδρούπολης.

Σε σχετική ανακοίνωσή του ο τοπικός δήμος, επισημαίνει πως καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, θα πραγματοποιούνται συστηματικοί έλεγχοι για το σκοπό αυτό και πως «σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να εφαρμοστεί η νομοθεσία που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις».

Μοιράσου το άρθρο: