«Το Τμήμα Νοσηλευτικής Διδυμοτείχου θα πρέπει να στηριχθεί με κάθε τρόπο, να αναβαθμισθεί και να ενσωματωθεί στο ΔΠΘ παραμένοντας στο Διδυμότειχο και να πλαισιωθεί και από ένα δεύτερο Τμήμα συναφούς αντικειμένου,» αναφέρει σε ψήφισμα του ο Ιατρικός Σύλλογος Έβρου (Ι.Σ.Ε) με αφορμή τις διεργασίες για την ανάπτυξη και εξέλιξη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη χώρα μας, με τις πιθανές συνενώσεις Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και ίδρυση νέων σχολών και τμημάτων, υπογραμμίζοντας πως «η λειτουργία του είναι αλληλένδετη με την ενίσχυση του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, το οποίο θεωρούμε εκ των ων ουκ άνευ και το οποίο ως Ι.Σ. Έβρου έχουμε στηρίξει επανειλημμένα με διάφορους τρόπους.»

Ο Ι.Σ.Ε ζητά να στηριχθούν όλα τα υπάρχοντα Τμήματα σε Αλεξανδρούπολη, Διδυμότειχο και Ορεστιάδας με την επίλυση των όποιων προβλημάτων υπάρχουν, τόσο σε μέλη ΔΕΠ, όσο και σε κτιριακές εγκαταστάσεις – υλικοτεχνική υποδομή.

Όσον αφορά τα νέα Τμήματα που ενδέχεται να δημιουργηθούν, αυτά θα πρέπει να κατανεμηθούν και στις τρείς πόλεις τουλάχιστον, και ενδεχομένως επιπλέον και αλλού, και να γίνει άμεσα προκήρυξη όλων των κενών θέσεων ΔΕΠ στην Ιατρική Σχολή Αλεξανδρούπολης, πράγμα που θα ενισχύσει τόσο την εκπαίδευση των φοιτητών Ιατρικής, όσο και το Τριτοβάθμιο Περιφερειακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και την περίθαλψη των πολιτών στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ.

Συντάκτης :Όλγα Ορφανίδου

Μοιράσου το άρθρο: