« Δόθηκε παράταση στην υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση 10 ταινιών μικρού μήκους, με αντικείμενο την κοινή Ιστορία Ελλάδας και Ιταλίας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου CIAK, το οποίο χρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό ΠρόγραμμαInterreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων ορίστηκε η 28η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη, ικανοποιώντας σχετικό αίτημα των ενδιαφερομένων.

Πρόκειται για έργο που αφορά στις κοινές πρωτοβουλίες για την αναγνώριση και αξιοποίηση της δυνατότητας τουρισμού της περιοχής του προγράμματος μέσω κινηματογράφου – Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area through cinema (CIAK).

Επικεφαλής εταίρος του προγράμματος είναι το Ίδρυμα Κινηματογράφου Απουλίας (Apulia Film Commission Foundation), ενώ Έλληνες εταίροι είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Το έργο που απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου στοχεύει στην ενίσχυση της διασύνδεσης του οπτικοακουστικού τομέα με τις Ελληνικές Περιφέρειες, οι οποίες συμμετέχουν σε αυτό (Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου), μέσα από στοχευμένες δράσεις, όπως χρηματοδότηση παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού και οργανωμένες δράσεις προβολής, όπως φεστιβάλ ανά Περιφέρεια.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις υποβολής προτάσεων, αλλά και λεπτομέρειες για τη χρηματοδότηση περιλαμβάνονται στην αναλυτική πρόσκληση, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: avarts.ionio.gr/memory-greece-italy/

 

Μοιράσου το άρθρο: