Κυρώθηκε μερικώς ο δασικός χάρτης του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας πλην των προ «Καποδίστρια»OTA Πύργου και Λεχαινών,  με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Από την ημερομηνία δημοσίευσης της εν λόγω απόφασης, ο ανωτέρω δασικός χάρτης καθίσταται οριστικός και έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή για όλα τα τμήματα που αποτυπώνονται σε αυτόν με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, τα οποία αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις.

Μοιράσου το άρθρο: