Θετική εξέλιξη αποτελεί η επιλογή από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προσωρινού αναδόχου για το έργο: «Επισκευή – Αποκατάσταση Λειτουργιάς Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού Φράγματος Πηνειού»,  προϋπολογισμού μελέτης 2.749.272 ευρώ.

Μια εξέλιξη που θα επιτρέψει να ξεκινήσει το έργο μέσα στο καλοκαίρι και η υλοποίησή του αποτελεί ένα πάγιο αίτημα των φορέων της Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,  αλλά και ολόκληρου του Κάμπου.. Το έργο αφορά στην επισκευή του απαρχαιωμένου εξοπλισμού του φράγματος και προβλέπει  σημαντικές παρεμβάσεις, όπως   επισκευή των εγκαταστάσεων,  κατασκευή έργου για την σωστή υδροληψία από το διυλιστήριο, ανάπλαση στεγασμένων χώρων, μαζί με την εκβάθυνση του ταμιευτήρα και τη στατική του προστασία.

Μοιράσου το άρθρο: