Συνολικά μειωμένες, ακόμη και σε ποσοστά που φθάνουν περίπου το 20%, είναι οι αντικειμενικές αξίες στον Πύργο, σύμφωνα με τον πίνακα που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Όπως είναι γνωστό, ο Πύργος χωρίζεται σε 12 ζώνες και οι αντικειμενικές αξίες παρέμεναν αμετάβλητες από το 2007 έως σήμερα. Οι παλιές και οι νέες αντικειμενικές αξίες ανά ζώνη έχουν ως εξής:

ΖΩΝΗ ΠΑΛΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ/ τ.μ. ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ/τ.μ.

Α 1200 1000

B 1200 950

Γ 1100 900

Δ 900 850

Ε 900 850

Ζ 750 700

ΣΤ 900 850

Η 850 800

Θ 750 700

Ι 700 650

ΙΑ 700 650

ΙΒ 800 750

Κατά συνέπεια, οι ιδιοκτήτες στον Πύργο θα δουν στον ΕΝΦΙΑ αμετάβλητες τις τιμές ή κάποιες μικρές μειώσεις.

Μοιράσου το άρθρο: