Αναβλήθηκε για την επόμενη Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, στις 12:30 το μεσημέρι, η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ, με πρόταση του αντιπροέδρου της επιχείρησης, Στέργιου Παπαευσταθίου, ο οποίος επικαλέστηκε  την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που δικαιώνει το ΤΕΕ ως προς τη συμμετοχή του στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ. Ο κ. Παπαευσταθίου τόνισε ότι δεν θα υπάρξει νέα κλήτευση για τη συνεδρίαση της επόμενης Τρίτης, επισημαίνοντας ότι στο μεταξύ η ΔΕΥΑΜΒ θα προσφύγει στην επιτροπή του άρθρου 152, καθώς θεωρεί την απόφαση της Αποκεντρωμένης άκυρη και εκπρόθεσμη.

Την πρόταση υποδέχθηκε θετικά ο εκπρόσωπος των Δρόμων Συνεργασίας στο Δ.Σ. Κ. Γαργάλας, επισήμανε όμως ότι θα πρέπει να υπάρξει νέα κλήτευση με αποδέκτη αυτή τη φορά το ΤΕΕ,  έως ότου κριθεί η προσφυγή της ΔΕΥΑΜΒ στην επιτροπή του άρθρου 152. Την άποψη αυτή αντέκρουσε ο νομικός σύμβουλος της ΔΕΥΑΜΒ, κ. Αντώνης Ξηρός, επισημαίνοντας πως η απόφαση της Αποκεντρωμένης είναι στον αέρα.

Σημειώνεται ότι ο κ. Γαργάλας πριν την έναρξη της συνεδρίασης διένειμε στους δημοσιογράφους μία δήλωση, με την οποία διευκρίνιζε ότι δεν θα συμμετείχε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ, καθώς οι αποφάσεις του θα ήταν άκυρες, και επιπλέον θα αντιμετώπιζε και ο ίδιος ως μέλος του Δ.Σ. πειθαρχική δίωξη για παράβαση καθήκοντος. Τη δήλωση κατέθεσε και στα πρακτικά του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ.

Η δήλωση

Δηλώνω ότι έλαβα πρόσκληση για τη σημερινή συνεδρίαση από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Στ. Παπαευσταθίου με μη νόμιμη σύνθεση Δ.Σ. και η συνεδρίαση η σημερινή γίνεται χωρίς να έχει προσκληθεί το ΤΕΕ Μαγνησίας και οι εκπρόσωποί του. Επειδή κατ’ αρθ 154 Ν.3463/2006 κι αρ 231 του Ν.3852/2010 υφίσταται συγκεκριμένη υποχρέωση συμμόρφωσης με την απόφαση του Γεν. γραμματέα ως όργανο που ασκεί τον έλεγχο νομιμότητας επειδή όλα τα όργανα των δήμων και των περιφερειών συλλογικά και μονομελή τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών οι επιχειρήσεις τους, καθώς και οι σύνδεσμοι έχουν υποχρέωση συμμόρφωσης χωρίς καθυστέρηση προς τις αποφάσεις του Ελεγκτή Νομιμότητας. Επειδή την υποχρέωση συμμόρφωσης έχει το πάσης φύσεως προσωπικού που υπηρετεί στα νομικά πρόσωπα των Δήμων και των περιφερειών συλλογικά αι μονομελή τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών οι επιχειρήσεις τους καθώς και οι σύνδεσμοι με οποιαδήποτε σχέση εργασία επειδή η μη τήρηση της υποχρέωσης συμμόρφωσης με την απόφαση του Γ.Γρ. Αποκεντρωμένη Διοίκησης συνιστά σοβαρή παράβαση καθήκοντος η οποία ελέγχεται πειθαρχικά κατά τις οικίες διατάξεις που διέπουν τους αιρετούς και το προσωπικό των ανωτέρω νομικών προσώπων. Ζητώ να μη γίνει η συνεδρίαση με μη νόμιμη σύνθεση αλλά να σταλεί πρόσκληση εκ νέου όπου θα προσκαλείτε το ΤΕΕ και τους εκπροσώπους του σε συμμόρφωση με την απόφαση του Γ.Γρ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜΒ Αχιλλέας Μπέος, ο Αντιπρόεδρος ΔΕΥΑΜΒ Στ. Παπαευσταθίου και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. αποφασίσουν διαφορετικά και προβούν σε συνεδρίαση με μη νόμιμη σύνθεση δηλώνω ότι οι αποφάσεις του Δ.Σ. είναι παράνομες και για προστασία του ρόλου μου ως μέλους του Δ.Σ. κι εκπροσώπου της Δημοτικής παράταξης «Δρόμοι Συνεργασίας» αρνούμαι να συμμετάσχω σε μη νόμιμη συνεδρίαση και απέχω από τη μη συμμόρφωση του Προέδρου της ΔΕΥΑΜΒ του Αντιπροέδρου της ΔΕΥΑΜΒ και των μελών του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ στην απόφαση του Γ.Γραμματέα Αποκεντρωμένης.

Μοιράσου το άρθρο: