Και επισήμως το «πράσινο φως» για την κατασκευή τους πήραν με την ένταξή τους  στο ΕΣΠΑ 2014-2020  έργα που αφορούν στην αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης στους Δήμους Εμμ. Παππά, Σερρών και Σιντικής. Ύστερα από την ολοκλήρωση της  διαδικασίας της αξιολόγησης και της εξέτασης των ενστάσεων για τη δράση «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και περιορισμός διαρροών», πανελλαδικά επιλέχτηκαν 71 προτάσεις που  κατατέθηκαν από Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης και ΟΤΑ Α΄ βαθμού και συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία, για την κατασκευή έργων συνολικού  προϋπολογισμό 88,6 εκατ. ευρώ.

Στην Π.Ε. Σερρών τα έργα που εντάσσονται αφορούν : την αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης των Τοπικών Κοινοτήτων Αγίου Πνεύματος, Εμμ.Παππά, Δαφνουδίου και Τούμπας στο Δήμο Εμμ.Παππά,  τις εργασίες ενιαίας διαχείρισης εξωτερικών υδραγωγείων στις Τοπικές Κοινότητες Προβατά-Μονοκκλησιάς-Α.Καμήλας και Μητρουσίου και την κατασκευή νέων δεξαμενών  και αγωγών μεταφοράς στο Δήμο Σερρών – ύστερα από σχετική πρόταση που κατέθεσε η ΔΕΥΑΣ- και τέλος  τα έργα που αφορούν τηλεμετρία-αυτοματισμό-εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο διαρροών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Σιντικής. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ξεπερνά τα 5,5 εκατ.ευρώ.

Μοιράσου το άρθρο: