Έως 15 Δεκεμβρίου είναι υποχρεωμένοι οι κτηνοτρόφοι αιγοπροβάτων και χοίρων να προχωρήσουν στην ετήσια απογραφή των ζωικού τους κεφαλαίου. Η απογραφή  αφορά όλους τους αιγοπροβατοτρόφους και χοιροτρόφους που δεν έχουν υποβάλει αίτηση διακοπής της λειτουργίας της εκμετάλλευσής τους, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών που μπορεί συγκυριακά ή μη να μην κατέχουν ζωικό κεφάλαιο κατά την περίοδο της ετήσιας απογραφής, ωστόσο δεν έχουν διακόψει, με αίτησή τους, τη λειτουργία της εκμετάλλευσής τους.

Μοιράσου το άρθρο: