Με κύρια θέματα την τροποποίηση προϋπολογισμού, τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2019 και μεταφορά πιστώσεων και την έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου για την ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και σύσταση αντίστοιχων οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωποπαγείς ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου θα συνεδριάσουν τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου, στις 13.30, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ν.Ζίχνης.

Μοιράσου το άρθρο: