Σε αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου για εξυπηρέτηση σκοπού δημόσιας ωφέλειας καλεί τους ενδιαφερόμενους η Περιφέρεια Πελοποννήσου, με προκήρυξη διαγωνισμού που υπογράφει ο Περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν.2882/2001 (Φ.Ε.Κ. 17Α’), όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Σκοπός απαλλοτρίωσης :

Η απαλλοτρίωση συντελείται για λόγους κοινής ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» στο νομό Αργολίδας, με σκοπό να δημιουργηθεί ένα πλήρες «ζωντανό» αθλητικό κέντρο, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται με ασφάλεια, για προπονήσεις από τους αθλούμενους, αλλά και για να πραγματοποιούνται χωρίς προβλήματα οι διάφορες αθλητικές διοργανώσεις και πρωταθλήματα, που λαμβάνουν χώρα καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.

Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του έργου είναι εργασίες κατασκευής γηπέδου ποδοσφαίρου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αργολίδας (ΕΠΣΑ) καθώς και των βοηθητικών – υποστηρικτικών εγκαταστάσεων του.

Θέση και έκταση ακινήτων προς απαλλοτρίωση:

Το προς απαλλοτρίωση ακίνητο θα πρέπει να έχει έκταση 20 -25 στρ. σε περιοχή που επιτρέπεται η χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων.

Αρμόδια Υπηρεσία σχετικά με την παραπάνω προτεινόμενη απαλλοτρίωση :

Υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας

Δ/νση: Παραλική Οδός Ναυπλίου – Ν. Κίου – Ναυπλιο Τ.Κ.: 21100

Τηλ.: 2752360433, Fax.: 2752360452, e-mail : [email protected]

Ορίζουμε το χρόνο ενεργειών σύμφωνα με την παρ. 5 άρθρο 3 του Ν. 2882/2001 σε τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προβούν σε προσφορά ή υπόδειξη κατάλληλων ακινήτων για το σκοπό της απαλλοτρίωσης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟ: Βασίλης Κούβαλης

Μοιράσου το άρθρο: