Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης, ανακοινώνει, ότι, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, από 19-04-2018 μέχρι την 20-06-2018 και για τις ημέρες, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και από ώρες 08:00-14:00, θα γίνεται χρήση του κολυμβητηρίου από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, για τη διεξαγωγή του αντικειμένου κολύμβησης, στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής, σχολικού έτους 2017-2018.

Παράλληλα, οι αθλητές των συλλόγων που δραστηριοποιούνται στο κολυμβητήριο, κατά τις ώρες που γίνονται τα σχολικά μαθήματα, θα μπορούν να κάνουν χρήση σε αυτό, μέσω των συλλόγων τους, εφόσον καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση, ότι θα έχουν ευπρεπή παρουσία και δεν θα χρησιμοποιούν τα αποδυτήρια όσο βρίσκονται μαθητές μέσα σε αυτά.

Επιπροσθέτως, οι αθλητικοί σύλλογοι, θα υποβάλλουν ονομαστική κατάσταση των μελών τους, που θα κάνουν χρήση κολυμβητηρίου τις ώρες αυτές.

από ανακοίνωση
κεντρική φωτό: Στ. Ζορμπαλάς
εσωτερική φωτό: ΝΠΔΔ Τρίπολης

Μοιράσου το άρθρο: