Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου θα προχωρήσει άμεσα η ίδρυση και λειτουργία παρατηρητηρίου υγείας στην Τρίπολη που θα καλύπτει όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, θα λειτουργεί σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Υγείας και θα καλύπτει μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ρύπανσης υδάτων.

Δέσποινα Αρσένη

Μοιράσου το άρθρο: