Τη Παρασκευή 24/02/2017, κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας, αποτελούμενο από τον Συντονιστή, τις υπεύθυνες της Ομάδας Αλληλεγγύης και Δικαιωμάτων και μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής, επισκέφθηκε το κέντρο κράτησης αλλοδαπών στην Κόρινθο, προκειμένου να διαπιστώσει τους όρους και τις συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο.

Το κλιμάκιο επισκέφθηκε τη Διοίκηση του Κέντρου, το χώρο του Ιατρείου, και την Υπηρεσία Ασύλου, η οποία μετά από τις συντονισμένες προσπάθειες της Νομαρχιακής και των Βουλευτών Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ, διατηρεί γραφεία μέσα στο κέντρο κράτησης.
Συνομίλησε με μετανάστες, με μέλη του προσωπικού και προέβη σε καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, τόσο οι μετανάστες όσο και το προσωπικό φύλαξης.

Τα σημαντικότερα προβλήματα που καταγράφηκαν αφορούν:

* στην καθαριότητα (λόγω της λήξης και μη έγκαιρης ανανέωσης της σύμβασης καθαριό-τητας)

* στη μη επαρκή παρουσία ιατρικού προσωπικού (το οποίο επισκέπτεται το κέντρο κρά-τησης μόνο δύο φορές την εβδομάδα) αλλά και στην έλλειψη κάποιων αναγκαίων ιατρι-κών ειδικοτήτων

* και τέλος, στην ελλιπή σίτιση των κρατούμενων (διαπιστώθηκε «ιδίοις όμμασι» τόσο η πολύ μικρή ποσότητα όσο και η μικρή θρεπτική αξία των διανεμόμενων μερίδων)

Η Νομαρχιακή Επιτροπή, στοχεύοντας στην επίλυση των προαναφερόμενων προ-βλημάτων:

* Άμεσα θα επεξεργαστεί και θα προτείνει λύσεις για τα θέματα υγείας σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

* Θα συνεχίσει να ελέγχει και να απαιτεί από τους τοπικούς, συμβεβλημένους επιχειρη-ματίες, την παροχή καλύτερων όρων σίτισης.

* Θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλίσει ότι διενεργούνται και διεκπεραιώνονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες εντός των προκαθορισμένων χρονικών ορίων ώστε ο χρόνος κράτησης να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 6 μηνών.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή και οι τρεις Βουλευτές Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ, θα έχουν τις επόμενες ημέρες συνάντηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, όπου και θα του θέσουν τα προαναφερόμενα ζητήματα.

φωτό: Στ. Ζορμπαλάς

Μοιράσου το άρθρο: