Ύστερα από την ανεξαρτητοποίηση του Θεοδωρακόπουλου Γεωργίου, από την παράταξη της πλειοψηφίας «ΤΡΙΠΟΛΗ-ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ», που είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια της θέσης του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και του άρθρου του Ν.4257/2014, νέος Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης, ανέλαβε το μέλος της, Φατούρος Χαράλαμπος του Ιωάννη.

δελτίο Τύπου
φωτό: Στ. Ζορμπαλάς

Μοιράσου το άρθρο: