Ο βουλευτής Αρκαδίας, Γιώργος Η. Παπαηλιού, στις 2.3.2018, επισκέφθηκε την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στην Τρίπολη, όπου συναντήθηκε και είχε διαλογική συζήτηση με τον διευθυντή και με τους υπαλλήλους της.

Ο Γιώργος Η. Παπαηλιού, αναφέρθηκε στη μεταρρύθμιση που επιχειρείται από την κυβέρνηση στο χώρο της δημόσιας διοίκησης, με τρόπο ώστε αυτή να διέπεται από τις αρχές της δημοκρατίας, της συμμετοχής, της αξιοκρατίας, της αντικειμενικότητας, της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος και των πολιτών, στη βάση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που ενισχύει όλα τα παραπάνω.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που υπάρχουν κατά τη μεταβατική περίοδο, μέχρις ότου το νέο σύστημα λειτουργήσει πλήρως.

Ο διευθυντής και οι υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ανέφεραν ότι συναντούν δυσκολίες κατά τον έλεγχο της νομιμότητας και των δύο βαθμών της τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρίως λόγω πολυνομίας, των συχνών τροποποιήσεων και της πολυπλοκότητας της νομοθεσίας και κατά την άσκηση των λοιπών αρμοδιοτήτων τους, λόγω αντινομιών και αντιφάσεων του θεσμικού πλαισίου και της επικάλυψης αρμοδιοτήτων.

Επίσης ανέδειξαν το πρόβλημα της στέγασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι υπηρεσίες της οποίας είναι διασπαρμένες σε 4 κτίρια. Το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με τη δημιουργία διοικητηρίου στο χώρο του 11 ου Συντάγματος, που είναι τέτοιας έκτασης, ικανής να καλύψει συνολικά τις στεγαστικές ανάγκες όλων των κρατικών, των περιφερειακών και των δημοτικών υπηρεσιών.

Ο Γιώργος Η. Παπαηλιού, επεσήμανε ότι, ενόψει θεσμικών αλλαγών, η μεταρρύθμιση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι αναγκαία, με σκοπό οι παθογένειες που υφίστανται να αρθούν και πάντως να περιοριστούν, ώστε, εκτός των άλλων, να μην τίθενται εμπόδια στην οικονομική πρόοδο. Πρόσθεσε δε, ότι, μεσοπρόθεσμα, απαιτείται να εξεταστεί η προοπτική ταύτισης των ορίων της γεωγραφικής, της «αιρετής» και της διοικητικής Πελοποννήσο και συνεπώς της χωρικής αρμοδιότητας των δύο τελευταίων, με έδρα την Τρίπολη.

Επιπλέον, υπογράμμισε την ανάγκη συγκέντρωσης όλων των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σε ένα χώρο, με σκοπό την εξυπηρέτηση των πολιτών. Η αναφορά του πρωθυπουργού, κατά το Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο, σε παραχώρηση του χώρου του 11 ου Συντάγματος στη δημοτική αρχή Τρίπολης, θα μπορούσε να αποτελέσει αφετηρία δημιουργίας διοικητηρίου για όλες τις κρατικές, περιφερειακές και δημοτικές υπηρεσίες.

* Ο βουλευτής Αρκαδίας Γιώργος Η. Παπαηλιού, στις 2.3.2018, επισκέφθηκε το νέο Περιφερειακό Διευθυντή Πελοποννήσου, της Ελληνικής Αστυνομίας, Ευάγγελο Φωτόπουλο και συζήτησε μαζί του τα θέματα αστυνόμευσης και προστασίας του πολίτη από το έγκλημα.

από δελτίο Τύπου

Μοιράσου το άρθρο: