Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή αιτήσεων στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι:
• κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών
του ΕΠΑ.Λ. του Ν.4186/2013 και του Ν.3475/2006, καθώς και παλαιότερων
ισότιμων τίτλων

ή

κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕΛ και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου
σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν.4186/2013 και του Ν.3475/2006, καθώς και
παλαιότερων ισότιμων τίτλων
• εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 έως και την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017.

Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται:
1. ηλεκτρονικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ΕΠΑ.Λ.,
2. με fax στα τηλέφωνα των ΕΠΑ.Λ.,
3. αυτοπροσώπως στις διευθύνσεις των ΕΠΑ.Λ.
Σημειώνεται ότι κάθε υποψήφιος στην β΄ φάση υλοποίησης του Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μίας αίτησης συμμετοχής και μόνο σε ένα ΕΠΑ.Λ. της επιλογής του.
Επισημαίνεται ότι όσοι υποψήφιοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για τα τμήματα με έναρξη 01-12-2017 στην υπ’ αριθμ. 10699/03-10-2017 Πρόσκληση, όπως αυτή ανακοινοποιήθηκε στις 05-10-2017, δε χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:
• Φωτοαντίγραφα των:
1. απολυτηρίου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ
2. πτυχίου ΕΠΑΛ
3. ταυτότητας
4. αποδεικτικού ΑΜΚΑ
5. αποδεικτικού ΑΦΜ
• Υπεύθυνη δήλωση

Για πληροφορίες για την εφαρμογή του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Δ.Δ.Ε. Καρδίτσας στο τηλέφωνο 2441080317 καθώς και με τα κατά τόπους ΕΠΑ.Λ στα αντίστοιχα τηλέφωνα επικοινωνίας.
Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στα αντίστοιχα ΕΠΑ.Λ. για το τρέχον σχολικό έτος στην Π.Ε. Καρδίτσας με την κατά τόπους κατανομή θέσεων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
[email protected]
Β.ΓΡΙΒΑ-ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
2441027793, 2441080532 1 Θέση στη Μητρόπολη

Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
[email protected]
ΜΟΥΖΑΚΙ
2445041693 2 Θέσεις στο Μουζάκι
1 Θέση στην Καρδίτσα
1 Θέση στον Παλαμά

Μοιράσου το άρθρο: