Ποσό ύψους 213. 875.000 ευρώ αποδόθηκε στους ΟΤΑ με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών. στο πλαίσιο εξόφλησης οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.3756/2009. Το ποσό αυτό αποτελεί την όγδοη από τις οχτώ ετήσιες ισόποσες δόσεις που προβλέπεται να αποδοθούν για τον ανωτέρω σκοπό. Το ποσό διατίθεται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών καθώς και επενδυτικών δραστηριοτήτων- έργων των Δήμων της χώρας.
Για τους Δήμους του Νομού Μαγνησίας προβλέπεται η απόδοση των εξής ποσών: Για το Δήμο Αλμυρού 455.605,82 ευρώ, για το Δήμο Αλοννήσου 129.377,66 ευρώ, για το Δήμο Βόλου 2.498.432,93 ευρώ, για το Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου 161.156,73 ευρώ, για το Δήμο Ρ. Φεραίου 261.285,66 ευρώ και για το Δήμο Σκοπέλου 154.296,92 ευρώ.
Να σημειωθεί ότι για του Δήμους Σκιάθου και Ν. Πηλίου τα ποσά που αποδόθηκαν είναι μικρότερα από αυτά που είχαν προϋπολογιστεί λόγω του ότι συμψηφίστηκαν με οφειλές των δήμων προς το δημόσιο.

Μοιράσου το άρθρο: