Ο Υπουργός Υγείας κ. Α. Ξανθός, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Γ Χουλιαράκης και η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Όλγα Γεροβασίλη υπέγραψαν και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η αναβάθμιση του Περιφερειακού Ιατρείου (Π.Ι.) Ραχών σε Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο (Π.Π.Ι.) Ραχών.
Ο χαρακτηρισμό δόθηκε, εξαιτίας των ιδιαίτερων γεωγραφικών και πληθυσμιακών αναγκών της περιοχής και αποτελεί αποκεντρωμένη μονάδα του Κέντρου Υγείας Ευδήλου Ικαρίας, αρμοδιότητας 2ης Υ.Π.Ε. Πειραιώς και Αιγαίου.
Το Π.Π.Ι. Ραχών με έδρα την Δημοτική Ενότητα Ραχών εξυπηρετεί την περιοχή της δημοτικής ενότητας – έδρας του. Το Π.Ι. Ραχών εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Π.Π.Ι. Ραχών, στο οποίο μεταφέρεται το προσωπικό που τυχόν υπηρετεί στο Περιφερειακό Ιατρείο.
Το υπόλοιπο Ιατρικό Προσωπικό έχει ως εξής:
Ειδικότητα Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας
Μία (1) θέση από τις έξι (6) του πρώην Κ.Υ. Θήρας εκ των οποίων οι τέσσερις (4) είναι κενές.
Ειδικότητα Παιδιατρικής
Μία (1) θέση από μετατροπή μίας (1) κενής και μοναδικής οργανικής θέσης Ειδικότητας Ορθοπεδικής του πρώην Κ.Υ. Θήρας.
Λοιπό Προσωπικό
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
Μία (1) θέση από μετατροπή μίας (1) κενής οργανικής θέσης εκ των συνολικά δύο (2) του κλάδου ΤΕ Μαιευτικής του πρώην Κ.Υ. Θήρας.
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
Μία (1) θέση από μετατροπή μίας (1) κενής οργανικής θέσης εκ των συνολικά δύο (2) του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας του πρώην Κ.Υ. Θήρας.

Μοιράσου το άρθρο: