Ειδικές ρυθμίσεις για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου που εξετάζονται στις Πανελλαδικές εξετάσεις  το 2017 στη Λέσβο, ζητούν οι γονείς τους με έγγραφο που απέστειλαν στον Υπουργό Παιδείας.

Στην επιστολή τονίζουν:

Με γνώμονα την άμβλυνση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές των Λυκείων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου μετά τον καταστροφικό σεισμό της 12/6/2017, ζητάμε για τους μαθητές των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της Δ.Δ.Ε. Λέσβου οι οποίοι θα υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του σχολικού έτους 2016-2017 να ισχύσει το μέτρο της ποσόστωσης, μέτρο που άλλωστε έχει ήδη ισχύσει για τους μαθητές της Κεφαλονιάς μετά τους σεισμούς του 2014 για δύο συνεχόμενα σχολικά έτη (και για τους μαθητές της Ερίσου και της Ιθάκης για τρία έτη), για τους μαθητές της Λευκάδας για δύο έτη και για τους μαθητές της Καλαμάτας για οκτώ συναπτά έτη (1993-2001) μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1993.
Θεωρούμε δίκαιο να εφαρμοστεί το μέτρο με αποκλειστικό σκοπό να ενισχυθούν οι πληγέντες υποψήφιοι της σεισμόπληκτης Λέσβου που εξ αιτίας του σεισμού δεν εξετάστηκαν σε μαθήματα των Πανελλαδικών εξετάσεων από 12-6-2017 και μετά , αλλά και εξ αιτίας των μετασεισμών έχουν χάσει την αυτοσυγκέντρωσή τους στην μελέτη και στο στόχο τους.
Στα πλαίσια της ισοπολιτείας και της ισονομίας ζητάμε από τον υπουργό να παρθούν συγκεκριμένα έκτακτα μέτρα:
1. Οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων από το νησί της Λέσβου να κατοχυρώσουν τη βαθμολογία τους σε όσα μαθήματα έχουν εξεταστεί μέχρι τώρα και να τους δοθεί η δυνατότητα να δώσουν τα υπόλοιπα μαθήματα σε άλλες ημερομηνίες (όσο το δυνατόν συντομότερα), και όχι στις επαναληπτικές του Σεπτεμβρίου.
2. Παράλληλα δε, όπως είχε προβλεφθεί και το 2014 για τους σεισμόπληκτους μαθητές της Κεφαλονιάς, το 2015 για την Λευκάδα, να υπάρξει ειδικό καθεστώς για την εισαγωγή των υποψηφίων από τη Λέσβο (π.χ. ποσόστωση, επιπλέον θέσεις εισακτέων σε κάθε σχολή κ.τ.λ.).
Πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι θέσεις που προβλέπονται από το μέτρο της ποσόστωσης είναι καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ και επομένως οι υποψήφιοι από την ΛΕΣΒΟ, εάν ισχύσει το μέτρο, δεν θα «υφαρπάξουν» καμία θέση από τους συνυποψήφιούς τους απ’ όλη την Ελλάδα.

Αυτό αποδεικνύεται και από τα παρακάτω
1. «Νομοσχέδιο 2015
Πανελλαδικές: Τι θα ισχύσει για τους υποψηφίους από την Κεφαλονιά
Θα προβλεφθούν για τους μαθητές της Κεφαλονιάς, θέσεις σε ποσοστό 0,5% επιπλέον του αριθμού εισακτέων για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Στο νομοσχέδιο για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση πέρασε και η τροπολογία για τους μαθητές της Κεφαλονιάς που είναι υποψήφιοι για τα ΑΕΙ.

Πρόκειται για την εφαρμογή και κατά τις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις , της περσινής ρύθμισης να προβλεφθούν για τους μαθητές της Κεφαλονιάς, θέσεις σε ποσοστό 0,5% επιπλέον του αριθμού εισακτέων για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η τροπολογία έχεις ως εξής:

1. “Μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016, στους υποψηφίους που υπέβαλαν σε Λύκεια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Κεφαλληνίας που υπέβαλαν Αίτηση−Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων ή των Επαγγελματικών Λυκείων, προβλέπονται θέσεις επιπλέον του αριθμού εισακτέων για την εισαγωγή τους σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, τωνΤΕΙ, και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

2. Οι θέσεις αυτές καταλαμβάνονται από τους ανωτέρω υποψηφίους, εφόσον δεν επιλέγονται κατά πρώτον για τις θέσεις της περίπτωσης i της παρ. 11β του άρθρου59 του ν. 3966/2011 (Α’ 118).

3. Οι θέσεις αυτές ορίζονται ως εξής: α) Για τους υπο−ψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των ημερήσιωνΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. − ομάδα Β’ σε ποσοστό 0,5% καθ’ υπέρ−βαση του αριθμού εισακτέων, β) για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. ομάδα Α’ σε ποσοστό 0,5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, γ) για τους υποψηφίους των εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ.ομάδα Β’ δίνεται το δικαίωμα να διεκδικήσουν
όσες θέσεις της ανωτέρω περίπτωσης α’ μείνουν κενές,με αίτησή τους μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τα επιστημονικά πεδία που μπορούν ναδηλώσουν με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δ) κατάτον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στα ποσοστά που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου αυτής, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός εάν μηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται
στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει μία τουλάχιστον θέση για κάθε Σχολή ή Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση. 4. Για τους μαθητές του σχολικού έτους 2013−2014 από Λύκεια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας, οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων ή των Επαγγελματικών Λυκείων και αποφοίτησαν και οι οποίοι θα κάνουν χρήση του 10% για την εισαγωγή τους στις ίδιες σχολές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016, προβλέπονται θέσεις επιπλέον του αριθμού εισακτέων για την κατηγορία αυτή.

Οι θέσεις αυτές ορίζονται σε ποσοστό 0,5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων της κατηγορίας αυτής και κατανέμονται μεταξύ των υποψηφίων με τον τρόπο που ορίζεται”

2. «Ποσόστωση ΜΟΝΟ για τη Λευκάδα προωθεί η κυβέρνηση

Επιπλέον θέσεις για υποψηφίους της Λευκάδας
Τροπολογία που ρυθμίζει θέματα πανελλαδικών εξετάσεων κατέθεσε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο σχέδιο νόμου “Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, Βαθμολογική Διάρθρωση Θέσεων, Συστήματα Αξιολόγησης, Προαγωγών και Επιλογής Προϊσταμένων (Διαφάνεια – Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης)”.
Συγκεκριμένα ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των αποφοίτων των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
Επιπλέον θέσεις στις πανελλαδικές για τους υποψηφίους από τη Λευκάδα
Στην τροπολογία του ΥΠ.Π.Ε.Θ υπάρχει ρύθμιση με την οποία προβλέπεται για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 θέσεις επιπλέον του αριθμού εισακτέων για την εισαγωγή τους σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των ΤΕΙ, και της ΑΣΠΑΙΤΕ. Η ανωτέρω ρύθμιση δεν εφαρμόζεται στους μαθητές της τελευταίας τάξης που μετεγράφησαν σε Λύκεια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας μετά τις 17/1/2016.
Ειδικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, για τους μαθητές και απόφοιτους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας, οι οποίοι θα υποβάλουν σε Λύκεια που ανήκουν στην ανωτέρω Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων ή των Επαγγελματικών Λυκείων, προβλέπονται θέσεις επιπλέον του αριθμού εισακτέων για την εισαγωγή τους σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των ΤΕΙ, και της ΑΣΠΑΙΤΕ. Η ανωτέρω ρύθμιση δεν εφαρμόζεται στους μαθητές της τελευταίας τάξης που μετεγράφησαν σε Λύκεια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας μετά τις 17/1/2016. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα ορισθεί ο αριθμός των θέσεων και η διαδικασία επιλογής των ανωτέρω υποψηφίων»

Σύμφωνα με τα παραπάνω και με το γεγονός ότι η Λέσβος έχει κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης λόγω του καταστροφικού σεισμού στις 12-6-2017 , (που ισοπέδωσε ολόκληρους οικισμούς ),το ελάχιστο που μπορείτε να κάνετε ως Κυβέρνηση για την ανακούφιση των μαθητών της Λέσβου που ζουν καταστάσεις φοβερές , φόβου, απώλειας κατοικιών , και αβεβαιότητας λόγο των ανησυχητικών προβλέψεων για το επόμενο διάστημα είναι η διευκόλυνσή τους να διεκδικήσουν τους στόχους τους και το μέλλον τους .
Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα παιδιά του Νησιού της Λέσβου που τα τελευταία χρόνια έχουν βρεθεί αντιμέτωπα με σωρεία προβλημάτων την δυνατότητα που δόθηκε και σε συνομηλίκους τους σε αντίστοιχες περιπτώσεις στην Ελλάδα.

Μοιράσου το άρθρο: