Λόγω πιεστικών αναγκών, τακτοποίησης αρχείου και διεκπεραίωσης εκκρεμοτήτων της υπηρεσίας μας και λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας του προσωπικού, η Δ/νση Μεταφορών – Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς, θα παραμείνει κλειστή για το κοινό, την Πέμπτη 11.01.2018 και Παρασκευή 12.01.2018.

Η ΠΕ Κεφαλονιάς, ενημερώνει επίσης ότι, σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των εργασιών, η υπηρεσία θα παραμείνει κλειστή για το κοινό και την Δευτέρα 15.01.2018.

Τέλος, υπενθυμίζει ότι, για τις περισσότερες διαδικασίες, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Παράλληλα, η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Κεφαλονιάς, αναφέρει πως προκειμένου να συμπληρωθεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Αδελφάτου των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Κεφαλληνίας, για την τριετία 2018-2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2301/1920, με την εκλογή τριών πολιτών ως μελών, μονίμων κατοίκων Αργοστολίου, καταγόμενων ανά ενός από τις επαρχίες Κραναίας, Πάλλης και Σάμης,

Έτσι λοιπόν, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, που επιθυμεί, να εκλεγεί ως μέλος του Δ.Σ του Αδελφάτου των Φ.Κ.Κ, να υποβάλλει αίτηση στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε Κεφαλληνίας μέχρι και τις 22 Ιανουαρίου 2018.

Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να είναι Βουλευτές, Δήμαρχοι, Δημοτικοί ή Κοινοτικοί Σύμβουλοι, οφειλέτες των ΦΚΚ, καθώς και συγγενείς των υπηρετούντων στα ΦΚΚ και από αυτά μισθοδοτουμένων εν γένει υπαλλήλων ή ιατρών, μέχρι συγγενείας πέμπτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την αίτησή τους, σύντομο βιογραφικό και υπεύθυνη δήλωση, περί του ότι, πληρούν τις ανωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις και δεν εμπίπτουν στους σχετικούς περιορισμούς.

Μοιράσου το άρθρο: