«Πάγια θέση του Συλλόγου Μηχανικών Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών Ζακύνθου είναι οι τεχνικές μελέτες , η κατασκευή των τεχνικών έργων καθώς και η προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού από οποιοδήποτε θεσμό του Ελληνικού Κράτους να γίνονται μετά από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Δημοπρασίες και Διαγωνισμούς έτσι ώστε οποιοσδήποτε έχει τα τυπικά από τον νόμο προσόντα να έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει», επισημαίνει ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Μοθωναίος.

«Ο ουσιαστικός λόγος της παρέμβασης μας είναι ότι θεωρούμε ότι είναι αδιαπραγμάτευτος κανόνας η απόλυτη και άρτια εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών που περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή της εκάστοτε Εγκεκριμένης Μελέτης για την κατασκευή οποιουδήποτε Δημόσιου Έργου ή την Προμήθεια Τεχνολογικού Εξοπλισμού. Οποιαδήποτε παρέκκλιση της Εγκεκριμένης Μελέτης πρέπει να είναι πλήρως τεκμηριωμένη από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Θεσμού που δημοπρατεί και θα παραλάβει προς χρήση και λειτουργία το εκάστοτε Δημόσιο ‘Εργο ή την Προμήθεια Τεχνολογικού Εξοπλισμού», αναφέρει.

«Για το λόγο αυτό και επειδή ο Σ.Μ.Δ.Α.Σ.Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ ήταν ενεργός συμπαραστάτης στην μεγάλη προσπάθεια που έκανε όλη η κοινωνία της Ζακύνθου από τον μαθητή έως τον συνταξιούχο για την επίλυση του χρόνιου προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων του νησιού μας και έχοντας πρόσφατη στην μνήμη μας την εικόνα από τον περσινό χειμώνα και την άνοιξη που τον ζήσαμε με τα απορρίμματα να κατακλύζουν όλους τους δημόσιους χώρους του νησιού μας. Σας ενημερώνουμε ότι καθίσταται επιτακτική και άμεση ανάγκη η ολοκλήρωση του Έργου και της Προμήθειας του Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Ενδιάμεσης Λύσης για την Διαχείριση των Απορριμμάτων σύμφωνα με την Εγκεκριμένη Τεχνική Μελέτη»,
προσθέτει.

Μοιράσου το άρθρο: