Διαγραφή Καναλιών στον ψηφιακό δέκτη


Αν καλύπτεστε από περισσότερα του ενός δίκτυα εκπομπής ενδέχεται να λαμβάνεται ένα κανάλι περισσότερες από μία φορές ανάλογα με το δέκτη σας, την τηλεόραση δηλαδή ή τον αποκωδικοποιητή.
Εάν το επιθυμείτε μπορείτε να διαγράψετε τα διπλά ή τριπλά κανάλια. Η διαδικασία για τους περισσότερους δέκτες είναι:
Πατήστε Μενού από το τηλεκοντρόλ του δέκτη σας.
Από την καρτέλα Πρόγραμμα επιλέξτε Επεξεργασία Προγράμματος.
Εάν σας ζητηθεί κωδικός, πατήστε 0-0-0-0 ή 1-2-3-4.
Στη συνέχεια θα σας εμφανιστεί η λίστα των αποθηκευμένων καναλιών.
Επιλέξτε το κανάλι που επιθυμείτε καιέπειτα επιλέξτε Διαγραφή.
Στη συνέχεια επιβεβαιώστε τη διαγραφή των καναλιών πατώντας ΟΚ.
Τέλος, χρειάζεται να επαναλάβετε τη διαδικασία για όσα κανάλια επιθυμείτε να διαγράψετε.
Η διαδικασία διαφοροποιείται λίγο για κάποιους αποκωδικοποιητές:
Πατήστε Μενού από το τηλεκοντρόλ του αποκωδικοποιητή.
Επιλέξτε Επεξεργασία Καναλιού και Κατάλογος Καναλιών TV.
Εκεί θα σας εμφανίσει τα αποθηκευμένα κανάλια.
Με το μπλε κουμπί από το τηλεκοντρόλ του αποκωδικοποιητή επιλέγετε τη λειτουργία Edit.
Πατώντας ξανά το μπλε κουμπί επιλέγετε τη λειτουργία Delete.
Με τα βέλη και το κουμπί ΟΚ επιλέγετε τα κανάλια που επιθυμείτε να διαγράψετε.
Πατήστε το πλήκτρο Μενού και επιβεβαιώστε με το κουμπί ΟΚ τη διαγραφή των καναλιών.
Κάθε δέκτης ενδέχεται να παρουσιάζει διαφορές στα λεκτικά των επιλογών του Μενού. Συνεπώς προτείνουμε να συμβουλευθείτε και τις Οδηγίες Χρήσης της συσκευής σας.

.