Επανασυντονισμός και Επαναφορά ψηφιακού δέκτη στις Εργοστασιακές Ρυθμίσεις


Αν λαμβάνετε ήδη επίγειο ψηφιακό σήμα θα χρειαστεί να επανασυντονίσετε το δέκτη σας, την τηλεόραση δηλαδή ή τον αποκωδικοποιητή σας.
Η διαδικασία είναι σχετικά απλή.
Πατήστε Μενού από το τηλεκοντρόλ του δέκτη σας.
Στη συνέχεια επιλέξτε Εγκατάσταση και Αυτόματη Αναζήτηση.
Έπειτα, επιλέξτε ξανά Αναζήτηση και πατήστε το κουμπί ΟΚ.
Ο δέκτης σας θα αναζητήσει αυτόματα τα κανάλια και θα τα αποθηκεύσει στη μνήμη του.
Σε περίπτωση που χρειαστεί, προτείνουμε να πραγματοποιήσετε και επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του δέκτη.
Από την καρτέλα Εργαλεία επιλέξτε Εργοστασιακές Ρυθμίσεις και πατήστε ΟΚ.
Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας Ναι.
Εάν σας ζητηθεί κωδικός, πατήστε 0-0-0-0 ή 1-2-3-4.
Στην αρχική καρτέλα εγκατάστασης επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε και πατήστε ΟΚ.
Όταν η αναζήτηση ολοκληρωθεί πατήστε ΟΚ για να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα που επιθυμείτε.
Κάθε δέκτης ενδέχεται να παρουσιάζει διαφορές στα λεκτικά των επιλογών του Μενού του.
Συνεπώς προτείνουμε να συμβουλευθείτε και τις Οδηγίες Χρήσης της συσκευής σας.

.