Χάρτης - Αττική (ΦΑΣΗ 2)


Περιοχές [SFN] Κέντρα Εκπομπής Προσωρινές Συχνότητες Τελικές Συχνότητες
Αττική [SFN1] Υμηττός
Πάρνηθα
Αίγινα
21|28 21|28
Αττική [SFN1] Οχθωνιά
Πράσινο
Χαλκίδα
Αυλώνας
Βάρη
21 21|28
Αττική [SFN2] Στύρα
Λαύριο
Ανάβυσσος
Σούνιο
Νέα Μάκρη
23 23|32

 

*1Χάρτης Συχνοτήτων:Κ.Υ.Α. 42800/5-10-2012, Φ.Ε.Κ. 2704/Β’/5-10-2012.Τροποποίηση για συχνότητα Πάρνηθας:Κ.Υ.Α. 39805/1138/2-7-2014, Φ.Ε.Κ. 1876/Β’/10-7-2014.

2Χρονοδιάγραμμα:Κ.Υ.Α. ΟIK.40518/1168/Φ.111Α/4-7-2014, Φ.Ε.Κ. 1879/Β'/10-7-2014[τροποποίηση των K.Y.A. 30150/901/Φ.111Α/16-5-2014, Φ.Ε.Κ. 1338/Β’/27-5-2014,
23953/724/Φ.110Α/15-4-2014, Φ.Ε.Κ. Β’/1045/28-4-2014, 41167/1375/Φ.111Α/22-8-2013, Φ.Ε.Κ. Β’/ 2064/23-8-2013και 46157/1815/Φ.150/16-9-2013, Φ.Ε.Κ. Β’ 2421/27-9-2013].

3Τεχνικές προδιαγραφές:Κ.Υ.Α. 21161/12-8-2008, Φ.Ε.Κ. 1680/Β’/20-8-2008. [Μεταβατικός Χάρτης Συχνοτήτων] σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του
Νόμου 3592/18-7-2007, Φ.Ε.Κ. 161/Α’/19-7-2007.