Χάρτης - Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Αιτωλοακαρνανίας, νησιά Ιονίου (ΦΑΣΗ 5)


Η έναρξη του ψηφιακού σήματος της Δημόσιας Τηλεόρασης με ταυτόχρονη παύση του αναλογικού τηλεοπτικού σήματος έλαβε χώρα για τις περιοχές της Βόρειας Ηπειρωτικής, Κεντρικής και Δυτικής Ελλάδος σταδιακά από την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, ώρα 2π.μ. για έξι κέντρα εκπομπής (Κέλλη, Κλεισούρα, Μεταξάς, Λιγκιάδες, Ακαρνανικά, Παντοκράτορας), την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου για το κέντρο εκπομπής Αίνος, την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου για πέντε κέντρα εκπομπής (Ασπράγγελοι, Φαρμακοβούνι, Ψάξα, Παλαιοκαστρίτσα, Λάκκα Σούλι) και την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου για τα υπόλοιπα τέσσερα κέντρα εκπομπής (Ρόδα, Καναλάκι, Ιθάκη, Φυτείες)


Σας ενημερώνουμε ότι από τα συνολικά 29 κέντρα εκπομπής, είναι ήδη ενεργό και εκπέμπει σε μεταβατικές συχνότητες το κέντρο εκπομπής των Ακαρνανικών. Όσοι κάτοικοι λαμβάνετε ψηφιακό σήμα από το συγκεκριμένο κέντρο θα πρέπει να επανασυντονίσετε τους δέκτες σας καθώς οι συχνότητες θα αλλάξουν στις τελικές. Ίσως σε κάποιες περιπτώσεις να χρειάζεται να επαναφέρετε τον δέκτη σας στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις. Μπορείτε να δείτε σχετικά videos που θα σας βοηθήσουν στην ιστοσελίδα μας.


 


Περιοχές [SFN] Κέντρα Εκπομπής Προσωρινές Συχνότητες Τελικές Συχνότητες
Φλώρινα Κέλλη
Κλεισούρα
Άγιος Αθανάσιος
Πύλη
44 23|35
Μεταξάς Μεταξάς
Υδατόπυργος
Άγιος Αθανάσιος
Πύλη
44 23|35
Ιωάννινα Λιγκιάδες 24|31 24|31
Ιωάννινα Βασιλικό
Πολύγυρος
Δελβινάκι
Κατάρα
Ασπράγγελοι
Γρανιτσοπούλα
Φαρμακοβούνι
49 24|31
Θεσπρωτία Ηγουμενίτσα
Ψάκα
45 21|33
Κέρκυρα Παντοκράτορας 37 29|37
Κέρκυρα Παλαιοκαστρίτσα
Ρόδα
53 29|37
Ακαρνανικά Ακαρνανικά 23|32 23|32
Ακαρνανικά Καναλάκι
Κορφοβούνι
Λάκκα Σούλι
Αμφιλοχία
43 23|32
Αίνος Αίνος 21|36 21|36

* 1 Χάρτης Συχνοτήτων: Κ.Υ.Α. 42800/5-10-2012, Φ.Ε.Κ. 2704/Β’/5-10-2012.

2 Χρονοδιάγραμμα:Κ.Υ.Α. ΟΙΚ. 62941/1831/Φ111Α/29-10-2014, Φ.Ε.Κ. 2931/Β’/30-10-2014 [τροποποίηση των Κ.Y.A. 55304/1630/24-9-2014, Φ.Ε.Κ. 2555/Β’/25-9-2014,
ΟIK.40518/1168/Φ.111Α/4-7-2014, Φ.Ε.Κ. 1879/Β'/10-7-2014, 30150/901/Φ.111Α/16-5-2014, Φ.Ε.Κ. 1338/Β’/27-5-2014, 23953/724/Φ.110Α/15-4-2014, Φ.Ε.Κ. Β’/1045/28-4-2014,
41167/1375/Φ.111Α/22-8-2013, Φ.Ε.Κ. Β’/ 2064/23-8-2013 και 46157/1815/Φ.150/16-9-2013, Φ.Ε.Κ. Β’ 2421/27-9-2013].

3 Τεχνικές προδιαγραφές: Κ.Υ.Α. 21161/12-8-2008, Φ.Ε.Κ. 1680/Β’/20-8-2008. [Μεταβατικός Χάρτης Συχνοτήτων] σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του Νόμου 3592/18-7-2007, Φ.Ε.Κ. 161/Α’/19-7-2007.