Ετικέτα: Δ.Σ. Ν.Ζίχνης

Συνεδριάζει το Δ.Σ. Ν. Ζίχνης

Με κύρια θέματα την τροποποίηση προϋπολογισμού, τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2019 και μεταφορά πιστώσεων και την έγκριση τροποποίησης του...

Συνεδριάζει το Δ.Σ. Ν.Ζίχνης

Με κύρια θέματα την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα με δίμηνη διάρκεια σύμβασης κατηγορίας ΔΕ 29 -οδηγός απορριμματοφόρου, την...

Δήμος Ν. Ζίχνης: «ΟΧΙ στην απώλεια της εξισωτικής αποζημίωσης»

Την έντονη αντίθεσή του στο νέο σχεδιασμό της οριοθέτησης των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και...

Σέρρες: Συνεδριάζει το Δ.Σ. Ν.Ζίχνης

Με κύρια θέματα την έγκριση τεχνικού προγράμματος και ετήσιου προγράμματος δράσης  για το  2019 και την έγκριση πρόσληψης προσωπικού...

Συνεδριάζει το Δ.Σ. Ν. Ζίχνης

Με κυριότερα θέματα την έγκριση παραχώρησης δημοτικής έκτασης στο αγρόκτημα της Τ.Κ. Μεσορράχης για τη δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων...

Συνεδριάζει το Δ.Σ. Ν.Ζίχνης

Στην πρόσληψη προσωπικού δύο θέσεων με διάρκεια σύμβασης οκτώ μηνών μέσω ΑΣΕΠ θα προχωρήσει Δήμος Ν.Ζίχνης. Οι θέσεις αφορούν...

Σέρρες: Συνεδριάζει το Δ.Σ. Ν. Ζίχνης

Με κυριότερα θέματα την τροποποίηση του κανονισμού άρδευσης , την έγκριση κανονισμού καθαριότητας και την ένταξη των αθλητικών εγκαταστάσεων...