Ετικέτα: Διαμετακομιστικό

Συνέδριο «Αλεξανδρούπολη – Διαμετακομιστικό Κέντρο»

Στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της κυβέρνησης για την γεωστρατηγική σημασία που έχει η περιοχή της Αλεξανδρούπολης, έκανε λόγο στον χαιρετισμό...