Ετικέτα: Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανοιχτής Καινοτομίας

Παγκόσμιο Συνέδριο Νέων για την Πολιτιστική Κληρονομιά

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανοιχτής Καινοτομίας, Επιστήμης και Πολιτισμού (European Center for Open Innovation, Science and Culture) διοργανώνει το Ετήσιο Παγκόσμιο Συνέδριο...