Ετικέτα: καθαρισμού της γεώτρησης του Χάρακα

Διαγωνισμός για την προμήθεια συστήματος καθαρισμού της γεώτρησης του Χάρακα στις Ράχες Ικαρίας

Ο δήμος Ικαρίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Τεχνοοικονομική άποψη προσφορά...