Την έκτακτη διάθεση 2.255.000 ευρώ σε 98 Δήμους της Χώρας, προκειμένου να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά, ενέκρινε ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.

Πρόκειται για πιστώσεις που προέρχονται από το χρηματικό υπόλοιπο των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) των Δήμων.

Στην Κρήτη κατανέμονται 65.000 ευρώ σε τέσσερις Δήμους:

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 30.000
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 5.000
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 10.000
ΧΑΝΙΩΝ 20.000

Οι Δήμοι μπορούν να χρηματοδοτήσουν ενέργειες όπως:

α) ανάθεση υπηρεσιών απολύμανσης εντός και πέριξ καταυλισμών Ρομά,
β) ενημέρωση με κάθε πρόσφορο μέσο των πληθυσμών Ρομά για τις επιπτώσεις του κορωνοϊού,
γ) παροχή πόσιμου εμφιαλωμένου νερού σε καταυλισμούς, όπου απαιτείται, και
δ) κάθε άλλο προληπτικό μέτρο που κρίνει ο οικείος ΟΤΑ για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας εντός και πέριξ των καταυλισμών. ”
Τυχόν αδιάθετα ποσά μπορούν να διατεθούν προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Δήμων.

Μοιράσου το άρθρο: