30 μελέτες έργων για όλη την Κρήτη υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Οι μελέτες θα χρηματοδοτηθούν από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και είναι προϋπολογισμού 26,5 εκ. ευρώ. Τα αντικείμενα των έργων που θα μελετηθούν, αφορούν έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, διευθέτησης ρεμάτων και ποταμών, ενίσχυσης ή δημιουργίας φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών. Διορθωτικών παρεμβάσεων στο οδικό δίκτυο για αντιμετώπιση κατολισθήσεων και φθορών, οδικά έργα καθώς και έργα προστασίας ακτών.

Την ανακοίνωση έκανε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου σημειώνοντας πως η εκπόνη-ση των συγκεκριμένων μελετών είναι αναγκαία προϋπόθεση για να μπορούν τα έργα που θα μελετηθούν να είναι ώριμα και να κατατεθούν προτάσεις για χρη-ματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους.

Οι μελέτες, εστιάζουν σε έργα τα οποία θα στηρίξουν τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο στην Κρήτη, αλλά και τον τουρισμό.

Συνολικά, με την υλοποίησή τους, θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και θα τονώσουν την περιφερειακή ανάπτυξη, ενώ θα συνδράμουν στην προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος της Κρήτης που αποτελεί το μεγάλο συγκριτι-κό πλεονέκτημα του νησιού, βοηθώντας στην παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων και ενισχύοντας το τουριστικό προϊόν του νησιού.

Αναλυτικά, οι μελέτες αυτές είναι:

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΜΕΛΕ-ΤΗΣ
1 Δ/ΝΣΗ ΤΕ-ΧΝΙΚΩΝ ΕΡ-ΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕ-ΡΕΙΑΣ ΚΡΗ-ΤΗΣ Μελέτη διευθέτησης χειμάρρου στην εκβολή υ-περχειλιστή, περιμετρική οδός, περίφραξη λεκά-νης κατάκλισης φράγματος Χαλαυριανού Αρχα-νών Κρήτης 400.000,00
2 Δ/ΝΣΗ ΤΕ-ΧΝΙΚΩΝ ΕΡ-ΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕ-ΡΕΙΑΣ ΚΡΗ-ΤΗΣ Μελέτη φράγματος εμπλουτισμού Μαγείρου Τυ-μπακίου Ηρακλείου Κρητης 400.000,00
3 Δ/ΝΣΗ ΤΕ-ΧΝΙΚΩΝ ΕΡ-ΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕ-ΡΕΙΑΣ ΚΡΗ-ΤΗΣ Μελέτη αποκατάστασης Λ/Ξ Αγίων Θεοδώρων Χανίων 500.000,00
4 Δ/ΝΣΗ ΤΕ-ΧΝΙΚΩΝ ΕΡ-ΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕ-ΡΕΙΑΣ ΚΡΗ-ΤΗΣ Μελέτη αντιστήριξης της Παλαιάς Εθνικής Οδού στην Π.Ε. Χανίων σε θέσεις γειτνίασης με την θάλασσα 500.000,00
5 Δ/ΝΣΗ ΤΕ-ΧΝΙΚΩΝ ΕΡ-ΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕ-ΡΕΙΑΣ ΚΡΗ-ΤΗΣ Γεωτεχνικές μελέτες σε θέσεις που παρατηρού-νται καταπτώσεις και κατολισθήσεις 400.000,00
6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Μελέτη οριοθέτησης – διευθέτησης των ρεμάτων Βαίνιας και Αγίου Ανδρέα του Δήμου Ιεράπετρας 310.000,00
7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Μελέτη λιμνοδεξαμενής Τσικαλαριών και λει-τουργία αρδευτικού δικτύου Κουτσουρά 1.000.000,00
8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Μελέτη νότιου οδικού άξονα από Πιλαληματα έως Αγιο Γεώργιο 3.600.000,00
9 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Μελέτη λιμνοδεξαμενής Ζάκρου 1.100.000,00
10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης πεδινής κοί-της ποταμού Κερίτη 2.500.000,00
11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης κοίτης Ρε-μάτων Σταλού- Αγ. Μαρίνας 1.100.000,00
12 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης πεδινής κοί-της ποταμού Τυφλού Δ. Κισσάμου 1.000.000,00
13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης πεδινής κοί-της ποταμού Καμαριανού Δ. Κισσάμου 500.000,00
14 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Μελέτη νέων κτιριακών υποδομών και εξοπλισμού για την μετεγκατασταση της σχολής γεωργικής έρευνας Ασωμάτων 800.000,00
15 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Μελέτη αντιμετώπισης βραχοπτώσεων και κατο-λισθήσεων σε τμήματα των επαρχιακών οδών 3,13 και 9 600.000,00
16 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Μελέτη αντιμετώπισης βραχοπτώσεων και κατο-λισθήσεων σε τμήματα των επαρχιακών οδών 14,22 και 29 600.000,00
17 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης Γερωποτά-μου 3.500.000,00
18 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης ποταμού Καρτερού 1.000.000,00
19 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης Κατσαμπα-διανού υδατορέματος 1.200.000,00
20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης ποταμού Αναποδάρη 1.000.000,00
21 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης ποταμού Γαζανού 1.500.000,00
22 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης υδατορέμα-τος Άρβης 500.000,00
23 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ Μελέτη Έργου προστασίας ακτών Αγ. Αποστό-λων, Χανίων, Π.Ε. Χανίων 92.500,00
24 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ Μελέτη Έργου προστασίας ακτών Πλατανιά, Π.Ε. Χανίων 92.500,00
25 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ Μελέτη Έργου προστασίας ακτών Καστελιού Κισ-σάμου, Π.Ε. Χανίων 92.500,00
26 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Μελέτη Έργου προστασίας ακτών ανατολικού τμήματος πόλης Ρεθύμνου, Π.Ε. Ρεθύμνης 92.500,00
27 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Μελέτη Έργου προστασίας ακτών Γουβες- Κοκκι-νη Χάνι, Δ. Χερσονήσου, Π.Ε. Ηρακλείου 92.500,00
28 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Μελέτη Έργου προστασίας ακτών Μακρύ Γιαλού, Δ. Σητείας, Π.Ε. Λασιθίου 92.500,00
29 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Μελέτη Έργου προστασίας ακτών Κομμού – Κόκ-κινου Πύργου, Π.Ε. Ηρακλείου 92.500,00
30 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Μελέτη κοιτοποίησης Ποταμού Παντέλη 1.500.000,00

ΒΙΝΤΕΟ

Μοιράσου το άρθρο: