Η Διοίκηση της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης ενημερώνει ότι στο εξής οι αιτήσεις εγγραφής στον κατάλογο επικουρικών ιατρών της 7ης Υ.Πε. Κρήτης θα αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσίας ταχυμεταφοράς στη Δ/νση: Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού 7ης ΥΠΕ Κρήτης – 3ο χλμ. Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μοιρών, Εσταυρωμένος, Ηράκλειο Κρήτης.

Οι ιατροί για την αναζήτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τα οποία οφείλουν να καταθέσουν μαζί με την αίτηση εγγραφής τους στον κατάλογο, μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της 7ης Υ.Πε. Κρήτης https://www.hc-crete.gr/Αιτήσεις – Δικαιολογητικά.

Επισημαίνεται ότι οι Υπεύθυνες Δηλώσεις καθώς και την Αίτηση του ενδιαφερόμενου ιατρού θα πρέπει να φέρουν πρωτότυπο το γνήσιο της υπογραφής, το οποίο πραγματοποιείται στα Κ.Ε.Π.
Επίσης οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου που είναι υποψήφιοι προς διορισμό σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία αρμοδιότητας 7ης Υ.Πε. Κρήτης, παρακαλούνται να αποστέλλουν τα δικαιολογητικά διορισμού τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση: dynamiko@hc-crete.gr.

Μετά τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών, οι ιατροί θα ειδοποιούνται από την αρμόδια Δ/νση προκειμένου εν συνεχεία να αναλάβουν καθήκοντα στην υπηρεσία διορισμού τους.
Για τις Αιτήσεις – Δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι για διορισμό ιατροί μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της 7ης Υ.Πε. Κρήτης.

Μοιράσου το άρθρο: