Τροποποιήσεις στα δρομολόγιά του ανακοίνωσε το αστικό ΚΤΕΛ Χανίων, τα οποία ισχύουν από την Πέμπτη 16 Ιουλίου και έχουν ως εξής:


• Νο11 Χαλέπα (Αφετηρία: Τράπεζα)

Καθημερινές – Σάββατο: 06:10, 06:45, 07:30 Σόδυ-Κουμπελή, 08:15, 08:45 Σόδυ, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45 Σόδυ, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45
Σόδυ-Κουμπελή, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15, 21:50.
Κυριακή: 06:30, 07,30 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30.


• Νο12 Αγ. Ιωάννης (Αφετηρία: Πλατεία Μάχης Κρήτης)

Καθημερινές – Σάββατο: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30.
Κυριακή: Δεν εκτελούνται δρομολόγια.


• Νο13 Σούδα (Αφετηρία: Αγορά)

Καθημερινές – Σάββατο: 06:00, 07:00 ΝΝΚ, 07:30, 08:00 ΝΝΚ, 08:30, 09:00 ΝΝΚ, 09:30, 10:00 ΝΝΚ, 10:30, 11:00 ΝΝΚ,
11:30, 12:00 ΝΝΚ, 12:30, 13:00 ΝΝΚ, 13:30, 14:00 Τσικαλαριά-ΝΝΚ, 14:30, 15:00 ΝΝΚ, 15:30, 16:00 ΝΝΚ, 16:30, 17:00
Τσικαλαριά-ΝΝΚ, 17:30, 18:00 ΝΝΚ, 18:30, 19:00 ΝΝΚ, 19:30, 20:00 ΝΝΚ, 20:30, 21:00 Τσικαλαριά-Σούδα, 21:30, 22:30.
Κυριακή: 06:00, 06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:30.

Μοιράσου το άρθρο: