Όπως είναι γνωστό με νέες ρυθμίσεις απλοποιείται κατά πολύ η έναρξη επαγγελματικής και εν γένει η πάσης φύσεως οικονομική δραστηριότητα. Κομβικό σημείο είναι η κατάργηση της εκ των προτέρων αδειοδότησης .

Μέχρι σήμερα αυτή η διαδικασία απαιτούσε συνήθως μεγάλα χρονικά διαστήματα και όχι σπάνια παρείχε το έδαφος για συναλλαγή, με κύριο φαινόμενο το γνωστό και πολλές φορές καταγγελμένο «γρηγορόσημο». Με τις νέες ρυθμίσεις θα γίνονται εκ των υστέρων (ex post) έλεγχοι συμμόρφωσης με τη νομοθεσία .

Στις δυνατότητες της κρατικής μηχανής να ανταποκριθεί στα νέα σύνθετα καθήκοντα που επιβάλλει η αλλαγή τρόπου έναρξης της οικονομικής δραστηριότητας αναφέρθηκε βουλευτής Χανίων Αντώνης Μπαλωμενάκης μιλώντας στην ολομέλεια της βουλής .

«Το ερώτημα εάν η δημόσια διοίκηση είναι ικανή να επωμισθεί το βάρος των πολύ περισσότερων και πιο απαιτητικών επιτόπιων ελέγχων δεν είναι καθόλου ρητορικό», τόνισε ο Χανιώτης βουλευτής και συμπλήρωσε ότι οι νέες ρυθμίσεις θα απαιτήσουν την καταβολή πρόσθετης, εξειδικευμένης, συντονισμένης και ανά πάσα στιγμή έτοιμης να εκτελεστεί ελεγκτικής, εποπτικής εργασίας .

«Το νέο περιβάλλον θα αξιοποιηθεί και θα ενσωματωθεί εν τέλει στην καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη στο βαθμό που θα δημιουργείται ένα νέο μοντέλο δημόσιας διοίκησης. Η Κυβέρνηση έχει δεσμευτεί σε μια σε βάθος μεταρρύθμιση της διοικητικής δομής και του τρόπου λειτουργίας της, τόνισε, και έχει δώσει ήδη δείγματα γραφής με σημαντικά νομοθετήματα όπως για την αντικειμενική και χωρίς κομματικά προαπαιτούμενα ανάδειξη των επιτελικών στελεχών και της απλοποίησης της κινητικότητας σε βάση εθελοντική, δημοκρατική και διάφανη «.

Μοιράσου το άρθρο: