Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρεθύμνης, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, απέχει των καθηκόντων του, κατ’ αρχήν, σήμερα Πέμπτη, 5-12-2019, επειδή, με σειρά μέτρων, καταστρατηγείται προκλητικά το άρθρ. 20 του Συντάγματος, που ρητά προστατεύει το δικαίωμα του κάθε πολίτη στην ελεύθερη και απρόσκοπτη παροχή έννομης προστασίας ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ και αντίθετα, δημιουργεί εμπόδια στον πολίτη και ειδικά στον ασθενέστερο οικονομικά, αυξάνοντας υπέρμετρα το κόστος προσφυγής του στη Δικαιοσύνη.

Ζητά την κατάργηση της επιβολής του Δικαστικού Ενσήμου στις Αναγνωριστικές Αγωγές, την κατάργηση του Φ.Π.Α. στις δικηγορικές αμοιβές και αποκρούει κάθε αύξηση στις ασφαλιστικές εισφορές των Δικηγόρων και ιδίως των νέων Δικηγόρων.».

Μαρίνα Μανδακάκη

Μοιράσου το άρθρο: