Υπεγράφη την Τετάρτη η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «ΆΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΚΤΙΡΙΩΝ», μεταξύ του Δημάρχου Αποκορώνου και του αναδόχου της εταιρείας που ανέλαβε το έργο, προϋπολογισμού 20.000 ευρώ.

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Χαράλαμπος Κουκιανάκης στο έργο περιλαμβάνονται εργασίες κατεδάφισης μεμονωμένων επικινδύνως ετοιμόρροπων δομικών στοιχείων κτισμάτων από διάφορα υλικά κατασκευής, χειρονακτικά ή με χρήση μηχανημάτων, εργασίες εφαρμογής άμεσων μέτρων ασφαλείας με τοποθέτηση ικριωμάτων ή αναρτημένων δαπέδων εργασίας, υποστυλώσεις και αντιστηρίξεις δομικών στοιχείων, στερέωση ανοιγμάτων και σφράγιση με κόντρα πλακέ, καθαίρεση επιχρισμάτων, κατεδάφιση ολοκλήρων κτιρίων, φορτοεκφορτώσεις και αποκομιδή των προϊόντων κατεδαφίσεων προκειμένου να μείνει καθαρός ο χώρος μετά την επέμβαση κ.α.

Επίσης εργασίες θα γίνονται και σε περιπτώσεις εκτάκτων περιστατικών απροόπτων καταπτώσεων δομικών στοιχείων κτιρίων με ή χωρίς Έκθεση Επικινδύνου από την υπηρεσία μας, για την απομάκρυνση από κοινόχρηστους χώρους και δρόμους δομικών υλικών, καθώς και για την απομάκρυνση των άκρως επικινδύνως ετοιμόρροπων στοιχείων για την ασφάλεια των διερχόμενων πεζών και οχημάτων και των όμορων ιδιοκτησιών, σε περίπτωση αδιαφορίας ή αγνώστων ιδιοκτητών.

Μοιράσου το άρθρο: