Την Παρασκευή 25 και την ∆ευτέρα 28 Οκτωβρίου 2019 θα
πραγµατοποιηθούν στα Χανιά εκδηλώσεις για την Εθνική µας Επέτειο, σύµφωνα µε το
παρακάτω πρόγραµµα:
Από την 8η
πρωινή της 25ης µέχρι και τη δύση του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου 2019, ορίζεται
γενικός σηµαιοστολισµός των ∆ηµοσίων, ∆ηµοτικών καταστηµάτων και των καταστηµάτων
ΝΠ∆∆ και Ι∆ και των πλοίων που ναυλοχούν στα λιµάνια Σούδας και Χανίων.
Φωταγώγηση όλων των ∆ηµοσίων, ∆ηµοτικών Καταστηµάτων, των Καταστηµάτων ΝΠ∆∆
και των τραπεζών, τις βραδινές ώρες της 25ης και της 28ης Οκτωβρίου 2019 και των σκαφών
του Πολεµικού Ναυτικού στο λιµάνι της Σούδας.
ΠΑΡΑΣΚΕYΗ 25 Οκτωβρίου
Ώρα 11:00
Προσκύνηµα αντιπροσωπειών της σπουδάζουσας και µαθητιώσας νεολαίας,
προσκόπων και οδηγών στο Ηρώο της πόλης, όπου θα προσέλθουν µε επικεφαλής το
διδακτικό προσωπικό και τους βαθµοφόρους.
Στη τελετή θα παραστούν εκπρόσωποι των Αρχών.
Στην αρχή θα ψαλλεί επιµνηµόσυνη δέηση και στη συνέχεια θα γίνει κατάθεση στεφάνων από
αντιπροσωπείες µαθητών Α’/βάθµιας και Β’/βάθµιας Εκπ/σης, σπουδαστών Ανωτέρων και
Ανωτάτων Σχολών, Προσκόπων και Οδηγών.
Το Μουσικό Σχολείο Χανίων θα αποδώσει τον Εθνικό Ύµνο.
Η µετάβαση στο χώρο του Ηρώου, η παράταξη των τµηµάτων κλπ θα γίνει µε τη φροντίδα
των καθηγητών Φυσικής Αγωγής και των ∆/ντών των σχολείων, που θα συντονίζονται από
τους Υπευθύνους των Οµάδων Φυσικής Αγωγής (Ο.Φ.Α.) των ∆/νσεων Α’/θµιας &
Β’/βάθµιας Εκπ/σεων.
Επίσης θα γίνουν εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία Α’/βάθµιας και Β’/βάθµιας
Εκπαίδευσης, όπως και στις Ανώτερες και Ανώτατες Σχολές.
Ώρα 13:00
Σε όλες τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, ΝΠ∆∆, οργανισµούς ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού ∆ικαίου, σε
ειδικές συγκεντρώσεις και από κατάλληλους οµιλητές θα γίνουν οµιλίες µε τις οποίες θα
αναλύεται και θα εξαίρεται η εθνική σηµασία της Επετείου.
∆ΕΥΤΕΡΑ 28 Οκτωβρίου
ΩΡΑ 07.30
Ώρα 08:30
Επίσηµη έπαρση της Σηµαίας στο Φρούριο Φιρκά.
Ώρα 10:45
Επίσηµη ∆οξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου στην οποία θα
χοροστατήσει ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου, κ.κ. ∆αµασκηνός.
Τον πανηγυρικό της ηµέρας θα εκφωνήσει ο κ. Αµπελάς Παναγιώτης Ιωάννης,
Καθηγητής του Μουσικού Σχολείου Χανίων.
Ώρα 11:40
Επιµνηµόσυνη δέηση στο Μνηµείο των Πεσόντων.
Κατάθεση στεφάνων από τον εκπρόσωπο της Κυβέρνησης, τους Βουλευτές του Νοµού, τον
Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, τον Α∆ΦΧ εκ µέρους των Ενόπλων ∆υνάµεων, το ∆ήµαρχο
Χανίων, τον Γενικό Αστυνοµικό ∆/ντή Περιφέρειας Κρήτης, την Ένωση Αναπήρων και
Θυµάτων πολέµου, εκπροσώπους των παραρτηµάτων των αναγνωρισµένων Αντιστασιακών
Οργανώσεων, Πολυτεχνείου Κρήτης, ΤΕΙ Κρήτης (παράρτηµα Χανίων), ∆/νσης
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Χανίων, Κεντρικού Λιµεναρχείου Χανίων, αποστράτων κι
εφέδρων αξιωµατικών, επιστηµονικών συλλόγων και ιδρυµάτων, Επιµελητηρίων Χανίων,
πολιτικών κοµµάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των Πεσόντων υπέρ της Πατρίδας.
Ανάκρουση Εθνικού Ύµνου.
Τα στέφανα µε ευθύνη των φορέων να ευρίσκονται µια ώρα τουλάχιστον νωρίτερα στο χώρο του
Ηρώου, και να έχει δηλωθεί στο Γραφείο Τύπου της Π.Ε. Χανίων το όνοµα του εκπροσώπου
του φορέα ή συλλόγου που θα το καταθέσει, το αργότερο έως τις 25 Οκτωβρίου (τηλ. 28213-
40160). Στεφάνια που δεν θα έχουν δηλωθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω ∆ΕΝ θα
εκφωνούνται.
Ώρα 12:00
Παρέλαση (στο συνήθη τόπο παρελάσεων) Σχολείων Α’/βάθµιας & Β’/βάθµιας Εκπαίδευσης,
Ανωτέρων και Ανωτάτων Σχολών, Οργανώσεων και Σωµατείων, Οδηγών και Προσκόπων,
Οργανώσεων µε τοπικές ενδυµασίες, και Ενόπλων ∆υνάµεων.
Ώρα 17:30
Επίσηµη υποστολή της Σηµαίας στο Φρούριο Φιρκά.
Την περιγραφή της παρέλασης θα πραγµατοποιήσει η κα Ζαχαρένια Σηµανδηράκη, Ειδική
Συνεργάτης των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Τον συντονισµό όλων των παραπάνω
εκδηλώσεων θα έχουν ο Ειδικός Συνεργάτης σε θέµατα Τύπου & ∆ηµοσίων Σχέσεων της
Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κ. Σήφης Μαρκάκης και η Υπεύθυνη Τύπου & ∆ηµοσίων
Σχέσεων της Π.Ε. Χανίων, κα Ρούλα Οικονοµάκη.

Μοιράσου το άρθρο: