Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αναβάθμιση κτιρίου παιδικού σταθμού Σκινέ εκτιμώμενης αξίας 80.000 Ευρώ».

Στον παιδικό σταθμό θα πραγματοποιηθούν λειτουργικές αλλά και κτιριακές παρεμβάσεις, καθώς και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του κτιρίου, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις του πρόσφατου νομικού πλαισίου, για τη λειτουργία των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των Δήμων.

Ανάλογο έργο προετοιμάζεται και για τον παιδικό σταθμό των Βουκολιών στο επόμενο διάστημα.

Με τα παραπάνω έργα ολοκληρώνονται, οι σχετικές παρεμβάσεις στα κτίρια των Παιδικών σταθμών που υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια, με σκοπό την αναβάθμιση των Υποδομών τους.

Μοιράσου το άρθρο: